Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 18.03.2019
  1. Materiály k projednání

1.1.  Pozice k doporučením OECD pro zdravotnictví v ČR

        . Doporučení OECD - Zlepšení systému zdravotní péče v ČR

1.2.  Novelizace zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

        . Novela zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

         - finanční dopad valorizace platby státu za tzv. státní pojištěnce

 

1.3.  Stav implementace elektronického potvrzení pracovní neschopnosti

        (e-Neschopenka)

        . Informace o stavu implementace elektronického potvrzení pracovní

          neschopnosti - eNeschopenky

        . Příloha č. 1 - Podrobnější popis 1. etapy eNeschopenky

        . Příloha č. 2 - Harmonogram realizace technického řešení eNeschopenky

          od 1. 1. 2020

        . Příloha č. 3 - Přehled legislativní situace k eNeschopence

        . Zápis z jednání Pracovního týmu pro zdravotnictví RHSD ČR

 

1.4.  Návrh dalšího postupu v novelizaci zákoníku práce

        . Návrh dalšího postupu v novelizaci zákoníku práce

        . Souhrn hlavních témat návrhu novely zákoníku práce po jednání

          expertní pracovní skupiny dne 19. 2. 2019

        . Zápis z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy,

          kolektivní vyjednávání a zaměstnanost ze dne 11. 3. 2019

 

1.5.  Energetické úspory v průmyslu ve vazbě na Strategický rámec ČR 2030

        . Energetické úspory v průmyslu ve vazbě na Strategický rámec ČR 2030

 

1.6.  Návrh zákona o odpadech

        . Novela zákona o odpadech

 

1.7.  Řešení financování vodního hospodářství

        . Návrh na změnu systému financování státních podniků Povodí

  

Přílohy:
  • Zdroj: vlada ČR