Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 18.03.2019
  1. Materiály k projednání

1.1.  Pozice k doporučením OECD pro zdravotnictví v ČR

        . Doporučení OECD - Zlepšení systému zdravotní péče v ČR

1.2.  Novelizace zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

        . Novela zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

         - finanční dopad valorizace platby státu za tzv. státní pojištěnce

 

1.3.  Stav implementace elektronického potvrzení pracovní neschopnosti

        (e-Neschopenka)

        . Informace o stavu implementace elektronického potvrzení pracovní

          neschopnosti - eNeschopenky

        . Příloha č. 1 - Podrobnější popis 1. etapy eNeschopenky

        . Příloha č. 2 - Harmonogram realizace technického řešení eNeschopenky

          od 1. 1. 2020

        . Příloha č. 3 - Přehled legislativní situace k eNeschopence

        . Zápis z jednání Pracovního týmu pro zdravotnictví RHSD ČR

 

1.4.  Návrh dalšího postupu v novelizaci zákoníku práce

        . Návrh dalšího postupu v novelizaci zákoníku práce

        . Souhrn hlavních témat návrhu novely zákoníku práce po jednání

          expertní pracovní skupiny dne 19. 2. 2019

        . Zápis z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy,

          kolektivní vyjednávání a zaměstnanost ze dne 11. 3. 2019

 

1.5.  Energetické úspory v průmyslu ve vazbě na Strategický rámec ČR 2030

        . Energetické úspory v průmyslu ve vazbě na Strategický rámec ČR 2030

 

1.6.  Návrh zákona o odpadech

        . Novela zákona o odpadech

 

1.7.  Řešení financování vodního hospodářství

        . Návrh na změnu systému financování státních podniků Povodí

  

Přílohy:
  • Zdroj: vlada ČR