Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 03.06.2019
Dne 10. června 2019 se bude konat 149. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR.
Program a materiály k projednání:
1.1    Situace ve zdravotnictví

1.2. Příprava návrhu státního rozpočtu na rok 2020

1.3. Zpráva o plnění opatření v boji proti suchu a k zadržování vody v krajině.

       Změna systému financování státních podniků Povodí

1.4. Realizace opatření k řešení kůrovcové kalamity

1.5. Další postup v digitální agendě

1.6. Zajištění výstavby prioritních staveb dopravní infrastruktury

 

  1. Různé