Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 03.06.2019
Dne 10. června 2019 se bude konat 149. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR.
Program a materiály k projednání:
1.1    Situace ve zdravotnictví

1.2. Příprava návrhu státního rozpočtu na rok 2020

1.3. Zpráva o plnění opatření v boji proti suchu a k zadržování vody v krajině.

       Změna systému financování státních podniků Povodí

1.4. Realizace opatření k řešení kůrovcové kalamity

1.5. Další postup v digitální agendě

1.6. Zajištění výstavby prioritních staveb dopravní infrastruktury

 

  1. Různé