• Zveřejněno: 03.06.2019
Dne 10. června 2019 se bude konat 149. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR.
Program a materiály k projednání:
1.1    Situace ve zdravotnictví

1.2. Příprava návrhu státního rozpočtu na rok 2020

1.3. Zpráva o plnění opatření v boji proti suchu a k zadržování vody v krajině.

       Změna systému financování státních podniků Povodí

1.4. Realizace opatření k řešení kůrovcové kalamity

1.5. Další postup v digitální agendě

1.6. Zajištění výstavby prioritních staveb dopravní infrastruktury

 

  1. Různé