Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 26.06.2020
 

1. Materiály k projednání

1.1 Valorizace zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí

1.2 Stav čerpání prostředků fondů EU a příprava nového programového období

1.3 Přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 mil. Kč

1.4 Průběžné vyhodnocení programů COVID a ANTIVIRUS

2. Pro informaci

2.1 Návrh specifických doporučení Rady k Národnímu programu reforem ČR

3. Různé

  • Zdroj: vlada CR