Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 17.03.2022
Mimořádné zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR se bude konat dne 17. března 2022 od 8:00 hod. na Úřadu vlády.
Program: Aktuální situace na Ukrajině a její dopady na ČR
 
Materiály k projednání:
 
Přílohy:
  • Zdroj: Úřad vlády ČR