Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 26.10.2020
  1. Materiály k projednání:
  • Vyhodnocení aktuálně přijímaných opatření v souvislosti s dopady koronavirové krize

      (bez pokladového materiálu)

  • Aktuální informace o projednávání návrhu stavebního zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

     (Ústní informace MMR)

  • Sociální opatření v souvislosti s útlumem těžby uhlí (v návaznosti na výstupy z jednání Uhelné komise)
  1. Různé

 

  • Zdroj: Vláda ČR