Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 02.11.2023
  • Autor: Na dotaz odpovídá: Ing. Jaromír Šedivec, svazový inspektor BOZP – OSPZV ASO
Zatím co Covid-19 spadá do kategorie přenosných a parazitárních nemocí, které jsou na seznamu nemocí z povolání už z dřívějška, tak Postcovidový syndrom, což  je označení pro soubor přetrvávajících zdravotních obtíží, které se objevují u některých lidí po prodělání covidu-19,  na seznamu nemocí z povolání není uveden, tak je otázka, zda je  možné Postkovidový syndrom jako nemoc z povolání uznat.
 
Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů a akutní otravy vznikající nepříznivým působením chemických látek na zdraví, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání.
 
Nemoci z povolání jsou onemocnění, jejichž definice je vymezena platnou legislativou. Seznam nemocí z povolání tvoří přílohu nařízení vlády č. 290/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů – tolik legislativa.
Postcovidový syndrom není uveden na seznamu nemocí z povolání, ale přesto je možné jej uznat jako nemoc z povolání, ale musí se ke každému případu přistupovat individuálně. V České republice mají nárok na uznání covidu jako nemoci z povolání především zdravotníci.
 
Nárok na uznání covidu jako nemoci z povolání mohou mít i další profese, které jsou vystaveny riziku nákazy, například sociální pracovníci, pečovatelé, studenti s nařízenou pracovní povinností, uklízeči ve zdravotnických a sociálních zařízeních, pedagogičtí pracovníci při práci se zdravotně znevýhodněnými skupinami s obtížnější schopností obecně dodržovat hygienická pravidla či strážníci u obecní policie . Pokud tedy pracujete v nějaké výše uvedené profesi, máte velkou šanci, že postcovidový syndrom bude u Vás uznán jako nemoc z povolání.
 
Myslíte, že trpíte postcovidovým syndromem a nevíte kam se obrátit. Můžeme Vám doporučit některé ze Středisek nemocí z povolání, nejlépe takové, které je v blízkosti vašeho bydliště. Pro informaci zveřejňujeme jejich seznam.
 

Seznam středisek nemocí z povolání, která uznávají nemoci z povolání

pro obvody Praha 1, Praha 2, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, okresy Beroun, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-západ a Rakovník

Klinika nemocí z povolání Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2,
přednosta: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

pro obvody Praha 3, Praha 4, Praha 9, Praha 10, okresy Benešov, Kolín, Kutná Hora a Praha-východ

Klinika pracovního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10,
přednosta: doc. MUDr. E. Hrnčíř, CSc.

pro okres Příbram

Centrum závodní preventivní péče a nemocí z povolání Oblastní nemocnice Příbram, a. s., Podbrdská 269, Areál II, Příbram 5 – Zdaboř,
vedoucí: prim. MUDr. S. Urban

pro okres Kladno

Oddělení nemocí z povolání Oblastní nemocnice Kladno – nemocnice Středočeského kraje, a. s., Jana Palacha 1620, Kladno,
vedoucí: prim. MUDr. A. Baumannová

pro Jihočeský kraj a okres Pelhřimov

Oddělení pracovního lékařství Nemocnice České Budějovice, a. s., B. Němcové 54, České Budějovice,
vedoucí: prim. MUDr. A. Hejlek, odb. as.

pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj

Klinika pracovního lékařství Fakultní nemocnice Plzeň, Alej Svobody 80, Plzeň,
přednosta: odb. as. MUDr. V. Machartová, Ph.D.

pro Ústecký kraj

Oddělení nemocí z povolání Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ul. Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem,
vedoucí: prim. MUDr. E. Nevšímalová

pro Liberecký kraj

Oddělení nemocí z povolání Krajské nemocnice Liberec, a. s., Husova 10, Liberec
vedoucí: MUDr. D. Čermáková

pro Královéhradecký kraj

Klinika nemocí z povolání Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové,
přednosta: doc. MUDr. J. Chaloupka, CSc.

pro Pardubický kraj a okres Havlíčkův Brod

Centrum pracovního lékařství Pardubické krajské nemocnice, a. s., Kyjevská 44, Pardubice,
vedoucí: prim. MUDr. A. Eichlerová

pro Jihomoravský kraj a okresy Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou

Klinika pracovního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 656 91 Brno, Pekařská 53,
přednosta: prof. MUDr. P. Brhel, CSc.

pro Zlínský kraj

Oddělení nemocí z povolání, nestátní zdravotnické zařízení, poliklinika, Tř. T. Bati 3705, Zlín,
vedoucí: prim. MUDr. L. Adámková

pro Olomoucký kraj

Klinika pracovního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, Olomouc,
přednosta: doc. MUDr. M. Nakládalová, Ph.D.

pro Moravskoslezský kraj s výjimkou okresů Frýdek-Místek a Karviná

Klinika pracovního a preventivního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1790,
přednosta: prim. MUDr. Z. Hajduková, Ph.D.

pro Ostravu-město

Oddělení nemocí z povolání Hornické polikliniky, s. r. o., Sokolská 81, Ostrava,
vedoucí: prim. MUDr. R. Gromnica, Ph.D.

 

pro okres Karviná

Oddělení nemocí z povolání Karvinské hornické nemocnice, a. s., Zakladatelská 975, Karviná – Nové Město,
vedoucí: prim. MUDr. I. Landecká

pro okres Frýdek-Místek

Oddělení nemocí z povolání a funkční diagnostiky Nemocnice Podlesí, a. s., Konská 453, Třinec,
vedoucí: prim. MUDr. M. Bartnická

pro vojáky a občanské zaměstnance

Oddělení nemocí z povolání, Ústřední vojenská nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 – Střešovice,
vedoucí: prim. MUDr. J. Pavel, Ph.D.