• Zveřejněno: 02.12.2015

Program a materiály k projednání a informaci na 123. Plenární schůzi RHSD ČR, dne 2. prosince 2015:

 

1.    Materiály k projednání

1.1    Zpráva o stavu čerpání prostředků EU a Informace o stavu přípravy programů a plnění předběžných podmínek pro programové období 2014-2020
       . Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015
       . Informace o plnění předběžných podmínek - aktuální stav, hlavní rizika a postupy
       . Informace o implementaci programů programového období 2014-2020
       . Informace o realizaci pražských operačních programů
       . Informace o stavu realizace programů v programovém období 2014-2020
1.2. Problematika cestovního ruchu
       . Cestovní ruch 20+5-20+6
       . Systém základních statistických ukazatelů cestovního ruchu ČR k listopadu 2015
1.3. Podpora výzkumu, vývoje a inovací ve vztahu ke konkurenceschopnosti
       . Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2016-2020 s výhledem do roku 2025
       . Věcný záměr zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací
       . Zápis z PT RHSD ČR pro hospodářskou politiku ze dne 18.11.2015
1.4. Možnost ratifikace Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 131 o stanovení minimálních mezd z hlediska        stávající legislativy a praxe
       . Možnost ratifikace Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 131 o stanovení minimálních mezd z       hlediska stávající legislativy a praxe
       . Zápis z jednání PT RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost ze dne 20.11.2015
1.5. Dopravní agenda
       . Dopravní agenda
       . Zápis ze zasedání PT RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu ze dne 10.9.2015
       . Analýza silniční dopravy v ČR
       . Návrh rezpočtu SFDI na rok 2016

2. Materiály k informaci
2.1. Informace o stavu přípravy novelizace stavebního zákona
        . Informace o projednávané novele stavebního zákona a souvisejících zákonů
2.2. Informace o pomoci státu zemědělcům v souvislosti s poklesem cen mléka na evropských trzích a o způsobu zajištění výplaty kompenzací zemědělcům, kteří byli postiženi dlouhotrvajícím suchem
       . Informace o pomoci státu zemědělcům v souvislosti s poklesem cen mléka na evropských trzích a o způsobu zajištění výplaty kompenzací zemědělcům, kteří byli postiženi dlouhotrvajícím suchem
2.3. Analýza vývoje dávek nemocenského pojištění
       . Analýza vývoje dávek nemocenského pojištění
       . Příloha k Analýze vývoje dávek nemocenského pojištění
2.4. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v I.pololetí 2015 a predikce na další období 
       . Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v I.pololetí 2015 a predikce na další období - textová část
       . Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v I.pololetí 2015 a predikce na další období - tabulky
2.5. Informace o publikaci Doing Business 20+6 a umístění ČR

Přílohy:
  • Zdroj: vlada CR