• Zveřejněno: 10.12.2015

124. Plenární schůze RHSD ČR se bude konat 14. prosince 2015 s následujícím programem:

1. Materiály k projednání
1.1. Současná situace ve zdravotnictví
. Aktuální situace ve zdravotnictví
1.2. Vyhodnocení Akčního plánu na podporu malých a středních podnikatelů na rok 2015 a návrh Akčního       plánu na podporu malých a středních podnikatelů na rok 2016
. Aktuální stav plnění Akčního plánu podpory malých a středních podnikatelů na rok 2015 a návrh Akčního plánu podpory malých a středních podnikatelů na rok 2016
1.3. Aktualizace Akčního plánu na podporu hospodářdského růstu a zaměstnanosti ČR
. Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR
1.4. Možnost ratifikace Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 131 o stanovení minimálních mezd z hlediska stávající legislativy a praxe
. Možnost ratifikace Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 131 o stanovení minimálních mezd z hlediska stávající legislativy a praxe
. Zápis z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost ze dne 20.11.2015
1.5. Analýza nabídky a poptávky na trhu práce
. Analýza nabídky a poptávky na trhu práce
. Příloha č. 1 - Situace v jednotlivých krajích
. Příloha č. 2 - Nabídka a poptávka na trhu práce v jednotlivých krajích podle okresů
. Příloha č. 3 - Manažerské shrnutí

 

Přílohy:
  • Zdroj: vlada CR