Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 26.01.2016

1. Materiály k projednání

1.1. Zpráva o stavu čerpání prostředků EU a Informace o stavu přípravy programů a plnění předběžných podmínek pro programové období 2014-2020

1.2. Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů

1.3. Stav přípravy a projednávání novelizace stavebního zákona

1.4. Aktuální situace v OKD a návrhy opatření ze strany státu 

2. Materiály k informaci

2.1. Informace o aktuální situaci v oblasti migrace

2.2. Informace o řešení problémů ve zdravotnictví

2.3. Analýza proveditelnosti legislativy v rámci snižování závislosti na fosilních palivech v podmínkách ČR

  • Zdroj: Vlada CR