Členství v OSPZV-ASO ČR

 • Sdružujeme 35 000 členů.
 • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
 • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
 • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

 • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
 • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
 • Zvýšení minimální mzdy.
 • Zveřejněno: 22.04.2016
 1. Plenární schůze RHSD ČR se bude konat 29. dubna 2016. 
 1. Materiály k projednání

    1.1. Stav přípravy a projednávání novelizace stavebního zákona

    1.2. Vstupní diskuse k novelizaci zákoníku práce

    1.3. Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

    1.4. Podpora výzkumu, vývoje a inovací ve vztahu ke konkurenceschopnosti

     1.5.Dopravní agenda

    1.6. Aktualizovaná zpráva o postupu v oblasti insolvenčního práva

    1.7. Reforma financování regionálního školství

  1.8. Odvolání a jmenování vedoucích pracovních orgánů RHSD ČR

 1. Materiály k informaci

   2.1. Zpráva o stavu čerpání prostředků EU a informace o stavu přípravy programů a plnění                          předběžných podmínek pro programové období 2014 - 2020

    2.2. Výstupy projektu Předvídání kvalifikačních potřeb

 • Zdroj: Vlada CR