Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 16.05.2016
  1. Plenární schůze RHSD ČR se bude konat 18. 5. 2016 s následujícím programem:
  1. Materiály k projednání

1.1. Novelizace zákoníku práce

1.2. Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 1.3. Dopravní agenda

 1.4. Reforma financování regionálního školství