• Zveřejněno: 16.05.2016
  1. Plenární schůze RHSD ČR se bude konat 18. 5. 2016 s následujícím programem:
  1. Materiály k projednání

1.1. Novelizace zákoníku práce

1.2. Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 1.3. Dopravní agenda

 1.4. Reforma financování regionálního školství