Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 16.05.2016
  1. Plenární schůze RHSD ČR se bude konat 18. 5. 2016 s následujícím programem:
  1. Materiály k projednání

1.1. Novelizace zákoníku práce

1.2. Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 1.3. Dopravní agenda

 1.4. Reforma financování regionálního školství