Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 06.06.2016

Program jednání:

  1. Materiály k projednání

    1.1. Novelizace zákoníku práce

           . Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

    1.2. Informace o dočerpání prostředků EU za období 2007 - 2013 a stav implementace programů období               2014 - 2020 včetně informace o plnění předběžných podmínek

           . Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2007 - 2013 a 2014 - 2020

           . Informace o plnění předběžných podmínek - aktuální stav, hlavní rizika a postupy

    1.3. Stav přípravy a projednávání novelizace stavebního zákona

           . Stav přípravy a projednávání novely stavebního zákona

    1.4. Národní program podpory rozvoje cestovního ruchu v regionech

           . Národní program podpory CR v regionech

    1.5. Iniciativa Průmysl 4.0 - průběžná zpráva

           . Iniciativa Průmysl 4.0

           . Průmysl 4.0 - Matice implementačních opatření

           . Vypořádání připomínek k materiálu Iniciativa Průmysl 4.0

    1.6. Aktualizace Akčního plánu podpory malých a středních podnikatelů

           . Akční plán podpory malých a středních podnikatelů na rok 2016

  1. Materiály pro informaci

    2.1. Aktuální situace v zemědělství

           . Aktuální situace v zemědělství

    2.2. Informace o postupu projektu Zvláštní postupy pro zaměstnance z Ukrajiny

           . Informace o postupu pilotního projektu: Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z                Ukrajiny

    2.3. Informace o řešení problematiky EIA a zajištění výstavby 11 prioritních staveb

          . Informace o řešení problematiky EIA a zajištění výstavby 11 klíčových dopravních projektů se                       stanoviskem EIA dle zákona č. 244/1992 Sb.

    2.4. Návrh využití nástrojů RIA při předkládání návrhů právních předpisů

          . Využití nástrojů RIA při předkládání právních předpisů

  1. Materiály mimo rámec programu

    3.1. Návrh materiálu k problematice možného přiznání statusu tržní ekonomiky Čínské lidové republice

           . Návrh materiálu k problematice možného přiznání statusu tržní ekonomiky Čínské lidové republice

           . Přehled platných antidumpingových opatření/probíhajících antidumpingových a protisubvenčních                    šetření na dovozy z ČLR

           . Informace o lhůtách antidumpingových šetření některých členů Světové obchodní organizace ve                    srovnání s EU

           . Vypořádání připomínek z pracovních jednání

    3.2. Návrh na zřízení pracovní skupiny RHSD ČR pro řešení aktuální situace v Moravskoslezském kraji v             návaznosti na vývoj ve společnosti OKD, a.s

           . Návrh na zřízení pracovní skupiny RHSD pro řešení aktuální situace v Moravskoslezském kraji v                  návaznosti na vývoj ve společnosti OKD, a.s.

  • Zdroj: Vláda ČR