Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 10.04.2017

Program a materiály k projednání na Plenární schůzi RHSD ČR, která se bude konat dne 10. dubna 2017:

  1. Materiály k projednání

    1.1. Role státu při zajišťování dopravní obslužnosti v železniční dopravě po roce 2019 a dopady nové                   legislativy na společnost České dráhy

    1.2. Stav čerpání prostředků z fondů EU

    1.3.  Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech                  2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč

    1.4. Aktuální otázky v oblasti školství

  1. Materiály pro informaci

    2.1.  Příprava systému elektronického hlášení pracovní neschopnosti (elektronické neschopenky)

    2.2.  Příprava zákona o odpadech

    2.3.  Strategie snižování počtu dlouhodobě nezaměstnaných

2.4 Akční plán Práce 4.0 
Předkládací zpráva k Akčnímu plánu Práce 4.

2.5 Informace o novele nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů 

  • Zdroj: vlada ČR