Členství v OSPZV-ASO ČR

 • Sdružujeme 35 000 členů.
 • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
 • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
 • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

 • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
 • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
 • Zvýšení minimální mzdy.
 • Zveřejněno: 10.04.2017

Program a materiály k projednání na Plenární schůzi RHSD ČR, která se bude konat dne 10. dubna 2017:

 1. Materiály k projednání

    1.1. Role státu při zajišťování dopravní obslužnosti v železniční dopravě po roce 2019 a dopady nové                   legislativy na společnost České dráhy

    1.2. Stav čerpání prostředků z fondů EU

    1.3.  Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech                  2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč

    1.4. Aktuální otázky v oblasti školství

 1. Materiály pro informaci

    2.1.  Příprava systému elektronického hlášení pracovní neschopnosti (elektronické neschopenky)

    2.2.  Příprava zákona o odpadech

    2.3.  Strategie snižování počtu dlouhodobě nezaměstnaných

2.4 Akční plán Práce 4.0 
Předkládací zpráva k Akčnímu plánu Práce 4.

2.5 Informace o novele nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů 

 • Zdroj: vlada ČR