Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 26.06.2020
 

1. Materiály k projednání

1.1 Valorizace zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí

1.2 Stav čerpání prostředků fondů EU a příprava nového programového období

1.3 Přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 mil. Kč

1.4 Průběžné vyhodnocení programů COVID a ANTIVIRUS

2. Pro informaci

2.1 Návrh specifických doporučení Rady k Národnímu programu reforem ČR

3. Různé

  • Zdroj: vlada CR