Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 20.02.2023

Vážené kolegyně a kolegové, vážení členové Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR,

Dnes je 20. února 2023. Zapátrejme trochu v paměti a vzpomeňme si, co se v činnosti odborového svazu před třiceti lety událo. Je mezi námi stále ještě celá řada pamětníků, takže mnozí z nás si vzpomenou, že ve dnech 19. a 20. února 1993 probíhal v Hradci Králové 2. sjezd OSPZV, tenkrát ještě pod názvem Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Čech a Moravy.

A na tomto sjezdu, kromě projednání a přijetí celé řady důležitých dokumentů, byly na programu také volby představitelů odborového svazu.A právě druhý sjezdový den, tedy 20. února 1993, byl do funkce předsedy OSPZV zvolen pan Bohumír Dufek.

A proč to vzpomínáme? Je jen málo předsedů odborových svazů, a vůbec odborových funkcionářů, kteří v takto náročné funkci vydrželi až do dnešních dnů, tedy celých 30 let.

Tolik let úspěšné práce pro odbory, a především pro Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR, si zaslouží uznání. A jeho členové doufají, že pan Bohumír Dufek v čele odborového svazu bude k této třicítce přidávat ještě další roky. K tomu mu přejeme pevné zdraví, dobrou, stále svěží a pohotovou mysl a velkou výdrž!

Členové OSPZV-ASO ČR