Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 27.01.2022
Bohumír Dufek, předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy-Asociace svobodných odborů ČR se dnes 27.1.2022 zúčastní společného jednání s Ing. Zdeňkem Nekulou, ministrem zemědělství a představenstev Zemědělského svazu ČR a Agrární komory ČR.