Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 05.09.2022
  • Autor: Miroslav Svoboda

Na Václavské náměstí přišlo v sobotu demonstrovat, podle policie, 70.000 lidí. Podle organizátorů se dostavilo přes 100.000 těch, kteří tak chtěli vyjádřit svůj protest a nesouhlas se současnou politikou, jak již řadu měsíců předvádí vláda premiéra Petra Fialy. Protestní akce pod názvem „Česká republika na 1. místě“ se stal společnou akcí nejen různých organizací i některých politických stran, ale především těch našich občanů, kteří nesouhlasí se současnou politikou této vlády a požadují její radikální změnu. Prostě chtějí jen, aby vládní politika sloužila občanům a nikoliv, aby šla proti nim. Tak, jak to praktikuje současná vláda.

K hlavním požadavkům, jak je, již před týdnem, organizátoři demonstrace veřejně prezentovali patří v prvé řadě demise současné vlády premiéra Petra Fialy. Zároveň požadují zmírnění dopadů energetické krize a nápravu škod. Požadují osvobodit tuzemský průmysl od závislosti na zahraničních společnostech, dále vojenskou neutralitu a zajištění přímých smluv s dodavateli plynu za nízké ceny, především s Ruskem. Česká republika, podle nich, potřebuje změnit systém rozdělování a plateb za elektřinu tak, aby neplatila prostředníkům na burze. Jedním z dalších požadavků, tedy určité části organizátorů, jsou i předčasné volby do Poslanecké sněmovny.

Na demonstraci promluvila řada výrazných osobností z našeho politického a společenského života, ale také několik významných odborníků z ekonomické a podnikatelské sféry. Namátkou jmenujme například předsedkyni hnutí Trikolóra Zuzanu Majerovou Zahradníkovou, ekonomického experta Trikolory, děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miroslava Ševčíka, energetického experta Vladimíra Štěpána, bývalého prezidenta Agrární komory ČR Zdenka Jandejska či europoslance za SPD Hynka Blaško. Vystoupil i Josef Skála, který, v rámci Vlasteneckého projektu, kandiduje na prezidenta ČR s podporou KSČM. Své projevy přednesli i mnozí další.

Lidé, kteří dorazili na Václavské náměstí se na to řádně přichystali. Přinesli si sebou píšťalky, transparenty s nápisy kritizujícími a odsuzujícími politiku současné vlády. Na náměstí, přinejmenším, v její horní polovině, bylo velmi plno. Dá se říci hlava na hlavě. Mimochodem, když jsem posléze zeptal některých účastníků demonstrace na jejich dojmy a postřehy, dozvěděl jsem se od nich, že minimálně ze 40 %, možná až z 50 %, to byli tzv. Husákovy děti. Takto se říká lidem narozeným v sedmdesátých letech minulého století během tzv. babyboomu. Přirozeně, že dalšími účastníky demonstrace byli mladší, to je třicátníci, ale i dvacátníci. Podle dojmů některých účastníků nejvíce nažhavené k protestním výkřikům byly ženy. Jak mně jeden z nich ještě řekl: „Na místě Fialy, Rakušana, Síkely bych se jim nechtěl dostat do ruky“. Chtěl tím vyjádřit svůj dojem, že na náměstí panovala ostrá a bojovná nálada těch, kteří přišli demonstrovat. Podle názoru některých účastníků demonstrace panuje v naší společnosti nálada, která jim připomíná rok ´89, to je demonstrace, které probíhaly od Palachova týdne v lednu 1988 až po 17. listopad 1989, a které nakonec vyústily ve společenské změny.

K této sobotní demonstraci můžeme jenom dodat, že frustrace většiny našich občanů z ekonomického vývoje, to je ze zdražování energií, potravin a prakticky všech základních potřeb, dosahuje již v těchto měsících vrcholu. Přičemž dojde-li ke krachům podniků, k nezaměstnanosti a totálnímu propadu životní úrovně většiny našich občanů, již za pár měsíců, jak předpovídají někteří ekonomové, a de facto potvrzují i někteří podnikatelé, bude to v naší společnosti ještě horší, pokud jde o nálady obyvatelstva.

Nyní již nejde jen o to, že se propadá životní úroveň nízkopříjmových skupin, jako jsou například samoživitelky či důchodci, ale propadá se i u rodin s dětmi. Stačí se podívat, jak se jim například zdražily pomůcky do školy. Mnozí rodiče nemají ani na stravu ve školních jídelnách. Těch negativních příkladů by bylo povícero.

Tedy, rostoucí drahota základních životních potřeb nyní začíná dopadat i na středně příjmové skupiny obyvatel. To už by mělo být pro současnou vládu velkým varováním. Jestliže většina zemí EU přijala alespoň nějaká opatření proti rostoucím cenám energií, protože od toho se odvíjí růst cen potravin a prakticky všeho, tak by to měla učinit i současná česká vláda. A to co nejrychleji! Vždyť demonstranti na Václavském náměstí vyjádřili názor, že je již pět minut po dvanácté. Z jejich úst však zaznělo, že tato vládnoucí garnitura nechce ve skutečnosti přijímat žádná opatření, protože plní zadání zahraničních kapitálových skupin, potažmo výkonné moci v Bruselu či ve Washingtonu a nestará se o zájmy českých občanů.

Ještě k tomu, že drahota již dopadá i na střední třídu, můžeme dodat, že to vytváří pro vládnoucí garnituru nebezpečný jev. Jde totiž o lidi, kteří většinou volili tyto strany vládní pětikoalice. Řekl bych, že tito dosud ekonomicky, tj. majetkově a finančně, dostatečně zajištění lidé, najednou nevědí, co vlastně bude následovat. To je, zda tuto krizi ekonomicky přežijí nebo se propadnou do „energetické chudoby“. To je, podle nich, na úroveň nízkopříjmových skupin. Frustrace těchto lidí bude potom narůstat a může se nakonec projevit i různým způsobem.

Jenže, vzala si současná vláda z toho možného vývoje ponaučení? Reakce premiéra Petra Fialy, který obvinil organizátory demonstrace z proruských postojů, svědčí o tom, že nikoliv. Ostatně na premiérova slova reagoval děkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík, který toto obvinění razantně odmítl, za což sklidil od demonstrujících velký potlesk.

Podle demonstrujících současná vláda prakticky nic neřeší. Když se snaží přece jenom, pod tlakem událostí, něco řešit, tak přijde s polovičatým a nedostatečným řešením. To prostě lidem nestačí. Proto také organizátoři demonstrace na Václavském náměstí uvedli, že pokud vláda nepodá demisi do 25. září, vyhlásí nátlakové akce. Další protest plánují na 28. září.