Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 30.07.2021
 
 
Pořádá: Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky (OSPZV-ASO ČR)
IČO: 00006033,
za spolupráce poslanců Parlamentu ČR a partnerství Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
 
Kde?
Rekreační zařízení Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky (OSPZV-ASO ČR)
Dětřichov, okres Svitavy, Vysoké Pole
 
Kdy?
25.7. – 7.8.2021
 
Jak dlouho?
14 dní
 
Program
Děti se mohou těšit na různorodé aktivity z výtvarné, pohybové, logické, týmové a přírodovědné oblasti. V táborové hře každý den děti nastoupí do “vesmírného plavidla“ a vyrazí objevovat dosud neznámé planety. Tábor je zážitkový, s bohatým doprovodným programem.
 
Výhody?
Bezplatný pobyt, operativní přizpůsobení situaci, kontinuální komunikace s rodiči a rodinnými příslušníky během tábora, odborný pedagogický tým dobrovolníků, součástí týmu bude i dětský psycholog, pomoc se zajištěním všeho nutného pro děti na tábor.
 
Kontakt:
+420 602 622 426
+420 774 996 465
+420 728 580 341
 
 
 
 
Přílohy: