Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 20.08.2019

Dnes 20.8.2019 se uskutečnilo jednání s vedením obchodního řetězce Billa k navýšení mezd zaměstnanců této obchodní společnosti. Odborové organizace působící v tomto obchodním řetězci předložily vedení společnosti Billa návrh na navýšení mezd s cílem zlepšit mzdové podmínky zaměstnanců a dostat úroveň mezd vyplácených v této obchodní společnosti na  podstatně vyšší úroveň, aby společnost Billa byla větší konkurencí pro další obchodní řetězce působící v České republice.

Dle vyjádření Milana Šubrta, manažera Asociace samostatných odborů České republiky, bylo dnešní jednání zklamáním. Ten sdělil, že odborové organizace očekávaly protinávrh ze strany vedení společnosti Billa, který by reagoval na požadavky odborů z počátku června 2019. Vedení žádný návrh na zvýšení mezd svých zaměstnanců pro rok 2019 dnes nepředložilo. Po ne jednoduché diskusi zúčastněných došlo k ujednání, že vedení společnosti Billa zašle odborům písemný návrh na navýšení mezd a jednání bude pokračovat.

Odbory požádaly o zaslání tohoto návrhu do 31.8.2019. Odborové organizace požáday vedení společnosti Billa, aby dohodnuté navýšení mezd, na kterém se bude společně pracovat, bylo zaměstnancům vyplaceno zpětně, s účinností k 1.8.2019.