Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 10.08.2020
Firma Eurofarms Agro-B z Vlastiboře na Táborsku používá při hospodaření technologie precizního zemědělství. Kombajny i traktory mají GPS. Díky tomu je přesně řízen pohyb strojů po pozemcích, postupy jsou šetrnější k půdě a u pšenice jsou díky tomu v průměru o 300 kilogramů vyšší výnosy. Firma spotřebuje i méně pesticidů a hnojiv. Do těchto technologií dosud společnost investovala zhruba deset milionů korun. ČTK to řekl jednatel Eurofarms Agro-B Vojtěch Říha.

Firma s 56 zaměstnanci hospodaří na 5600 hektarech, na jílovitých a hlinitých půdách. Díky spolupráci s Vysokou školou zemědělskou v Brně dělá půdní sondy, podle nichž volí postupy. Pozemky zmapovala podle toho, jaký je možný výnos, zásoby základních živin i kolik obsahují organické hmoty. Stroje se pohybují s přesností na tři centimetry.

"V jílovité půdě je hodně spodní vody, proto musíme být k půdě šetrnější. Jsme schopni určit přesnou polohu stroje a udělat na pozemku správný zásah, abychom umožnili obnovu půdní struktury, nepoškozovali kořeny, aby se organická hmota rozložila na správné typy humusu. Půda si pamatuje způsob hospodaření dvacet, třicet let," řekl Říha.

Všechny stroje, které zpracovávají půdu, jezdí při sklizni v devítimetrovém pruhu, postřikovače a rozmetadla drží rastr 27 metrů. Pohyb strojů po pozemku je přesně daný. "Podstatné je, že stroj jede v těch samých kolejích i další roky," řekl jednatel.

U kloubového traktoru s pásovým podvozkem je styčná plocha pásů šest metrů čtverečních, mnohem větší než u pneumatik. "Sice to má výrazně víc tun, ale k půdě je šetrnější, tuny jsou mnohem líp rozložené, tlak na centimetr čtvereční mnohem nižší. Neštěstí je, když traktory hrabou, tím ničí strukturu půdy," řekl Říha.

Firma rovněž sleduje, kolik je v půdě základních živin. Podle toho hnojí jen tam, kde je potřeba. Variabilní je i hnojení dusíkem.

"Technologie jsou důležité i kvůli generační výměně: ti staří, kteří umí sít, vláčet, orat, odcházejí do penze. Mladší kluci zase umí jezdit prsty po displeji. Ale hlavně je důležitý správný osevní postup, vracet organickou hmotu do půdy," řekl jednatel.

Se sklizní je podnik ve čtvrtině. U řepky čeká výnos až čtyři tuny z hektaru, nejlepší za poslední čtyři roky. U pšenice 6,3 tuny na hektar, u ječmene 5,5 tuny. Firma produkuje ročně i 2000 tun sena, z čehož na krmení spotřebuje 300 tun, zbytek prodá, cena je 2500 Kč za tunu. Vlastní sklady na svou produkci s kapacitou 20 000 tun. Některé, určené pro citlivé plodiny, mají podlahovou ventilaci.

Firma působí ve Vlastiboři od roku 1997, zisk z hektaru je 7500 korun. Patří do skupiny Spearhead Czech, která má miliardový obrat a hospodaří na 25 000 hektarech, v pěti krajích. Chová 3000 krav a stejný počet prasat. Dodává kromě jiných výrobci müsli Emco i společnosti Mondelēz. Mateřská skupina sídlí v Anglii, vlastníci jsou z USA.

  • Zdroj: Ekolistcz