• Zveřejněno: 22.10.2019

Spravedlivější výpočet dovolené nebo sdílené pracovní místo - to jsou některé ze změn, které obsahuje novela zákoníku práce připravená Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Aby byla cesta tohoto návrhu novely zákoníku práce Parlamentem ČR co nejsnazší, tak 14. října 2019 došlo na Úřadu vlády k podpisu Dohody o společném postupu sociálních partnerů a vládní koalice při legislativním procesu k novele zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších souvisejících zákonů ("Gentlemanská dohoda").

Všechny strany se dohodly, že budou podporovat návrh právě v této aktuální podobě. Jedná se o čestnou dohodu a její plnění není právně vymahatelné.

V příloze je uvedeno znění Dohody o společném postupu sociálních partnerů a vládní koalice podepsané všemi aktéry této dohody, která je za dobu existence Rady hospodářské a sociální dohody ČR teprve druhou dohodou obdobného významu.

Přílohy: