Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 14.08.2020
  • Autor: Miroslav Svoboda

Hraboši jsou znovu přemnožení, letos se ale hlodavci přesunuli z Moravy do Čech a škody páchají hlavně v Ústeckém a Středočeském kraji. Na čtvrteční tiskové konferenci to uvedli představitelé Zemědělského svazu ČR a Agrární komory ČR. Svazy proto jednají s ministerstvem zemědělství o možnosti dalšího využívání přípravku - rodenticid Stutox II - proti hlodavcům. Chtějí udělení výjimky na aplikaci. Rozhodnutí o výjimce očekává Zemědělský svaz ČR do konce měsíce srpna. Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy v loňském roce hraboši způsobili škody za dvě miliardy Kč, letos půjde určitě o stovky milionů Kč. Rodenticid by se mohl rozhozem používat na pozemcích, kde bude více než 1000 nor na hektar.

Na tiskové konferenci dále zaznělo, že oba kraje trpí i přes nedávné deštivé období suchem, které pomáhá k vytvoření podmínek pro množení hrabošů s tím, že hraboš se šíří především z míst, kde nalezl dostatečnou ochranu před predátory. Přičemž Martin Pýcha k tomu dodal svaz, že zemědělci nedostali žádné peníze jako kompenzaci za škody, ani žádný takový příslib zatím není.

Podle posledního šetření Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) byl republikový průměr v červenci 695 aktivních východů z nor na hektar, což odpovídalo 3,5násobku tzv. prahu škodlivosti. Proti červnu se tak četnost populací zvýšila. V těchto krajích se lokálně zaznamenal i 12násobek prahu škodlivosti, tedy 2400 nor na hektar.

Podle člena představenstva Agrární komory ČR Otakara Šaška Zemědělské družstvo Klapý, jehož je ředitelem, a které sídlí na Litoměřicku, zaznamenalo 2800 až 2900 živých nor na hektar. Na každé tři metry čtvereční tak, podle Otakara Šaška, připadá jedna aktivní nora. Přičemž dále konstatoval, že největším semeništěm jsou takové krajinotvorné prvky, jako jsou například větrolamy, kde se půda nedá obdělávat, a zároveň i škarpy u silnice. "Spoléháme na to, že se ÚKZÚZ pochlapí a sám povolí plošnou aplikaci v místech, kde jeho pracovníci sami napočítají desetinásobky prahu škodlivosti," dodal Otakar Šašek.

Martin Pýcha se domnívá, že ÚKZÚZ nakonec vydání výjimky schválí. Ústav nyní počty hrabošů, podle něho, zjišťuje. Plud jde o místa, kde se hraboši nejvíce rozmnožují, jsou to již zmiňované škarpy. Proto představitelé Zemědělského svazu i Agrární komory ČR se obrátili na správy silnic v jednotlivých krajích, aby jejich zaměstnanci mohli aplikovat rodenticid Stutox II., načež slyšeli odpověď v tom smyslu, že po proškolení příslušných zaměstnanců správy silnic to není problém, ale že se musejí obrátit přímo na vedení jednotlivých krajů. Podle tiskového mluvčího Zemědělského svazu ČR Vladimíra Píchy by kraj stálo něco kolem 600 až 700 korun na kilometr silnice včetně peněz na zaplacení pracovníka na aplikaci rodenticidu Stutox II. Podle předsedy svazu Martina Pýchy ale není zatím od vedení jednotlivých krajů vidět nějaká vůle k řešení této situace. V této návaznosti Zemědělský svaz ČR chce také jednat o změně rostlinolékařského zákona, aby například pracovník, který chce aplikovat přípravek rodenticid, nemusel absolvovat dvoudenní školení pro každého nového zaměstnavatele znovu a znovu. Jak totiž Martin Pýcha vysvětlil, když pracovník absolvuje školení pro jeden podnik, musí toto dvoudenní školení znovu absolvovat i pro jiný podnik, kde by přípravek měl znovu aplikovat.

Na otázku novinářů, že existují obavy, že při používání přípravku Stutox II proti hrabošům budou plošně umírat i jiná zvířata, jako jsou sovy nebo zajíci, Martin Pýcha uvedl, že se tyto obavy nepotvrdily. Uvedl to s odkazem na údaje od státních veterinářů a ornitologů. Podle Otakara Šaška je rodenticid Stutox II. zbytečně démonizovaný.

V průběhu tiskové konference představitelé Zemědělského svazu ČR i Agrární komory ČR zdůraznili, že vnímají současnou situaci, kdy hraboši ohrožují úrodu obilovin a vojtěšky, jako kritickou, neboť práh škodlivosti je v některých oblastech překročen více než 12násobně. Proto také, jak prohlásil Martin Pýcha, Zemědělský svaz ČR chce po ministerstvu zemědělství, aby se našlo systémové řešení, které by zemědělcům umožnilo účinně chránit úrodu!