Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 13.09.2018
  • Autor: Ing. Věra Řeháčková

V roce 2019 oslaví Mezinárodní organizace práce své sté výročí. Toto výročí bude příležitostí k oslavě úspěchů Mezinárodní organizace práce a znovu potvrdí pozici Mezinárodní organizace práce jako respektované globální organizace pro svět práce.

Jako jedna z nejstarších specializovaných agentur OSN se Mezinárodní organizace práce připravuje na oslavu výročí svého 100. výročí. Během tohoto stého výročí se uskuteční četné pamětní akce po celém světě s cílem zdůraznit úspěchy organizace a roli, kterou hraje v životě každého. Bude to také příležitostí znovu potvrdit základní hodnoty a vize Mezinárodní organizace práce a současně informovat, jak se připravuje na své druhé století práce.

Prvním větším upozorněním na výročí bude vydání zprávy o Globální komisi pro budoucnost práce dne 22. ledna 2019.  Zpráva je vyvrcholením procesu, který byl zahájen v roce 2016  řadou národních dialogů v členských státech Mezinárodní organizace práce o budoucnosti práce. Globální komise byla zřízena s cílem přezkoumat výstupy národních dialogů a dojít k závěrům, jak dosáhnout budoucnosti práce, která zajistí slušné a udržitelné pracovní příležitosti pro všechny.

Výroční mezinárodní konference práce, která se bude konat ve dnech 10. až 21. června 2019 v Ženevě, se bude zabývat touto zprávou a očekává se, že přijme nové standardy pro boj proti násilí a obtěžování ve světě práce.

Dne 11. dubna 2019 bude Mezinárodní organizace práce  v rámci 24hodinového "globálního turné" po národních akcích ve 24 zemích oslavovat práci na čtyřech kontinentech. Datum globálního turné se shoduje s výročím plenárního zasedání Pařížské mírové konference dne 11. dubna 1919, která přijala návrh založení Mezinárodní organizace práce. Ta se stala součástí Versailleské smlouvy, která byla podepsána 28. června 1919 k ukončení první světové války.

 Od 26. do 28. června 2019 se bude konat  zvláštní akce v Paříži jako příspěvek Mezinárodní organizace práce při příležitosti 100. výročí podpisu Versailleské smlouvy. Ve dnech 24. - 29. listopadu 2019 je plánován v sídle Mezinárodní organizace práce v Ženevě Týden sociální ochrany pod heslem "100 let sociálního zabezpečení: cesta k všeobecné ochraně".

  • Zdroj: www.ilo.org