Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 01.03.2024
  • Autor: Miroslav Svoboda

„Je to zklamání!“, prohlásil prezident Agrární komory ČR Jan Doležal, po skončení čtvrtečního jednání představenstev Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR, za účasti zástupců Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů a Společnosti mladých agrárníků, s ministrem zemědělství Markem Výborným o návrzích a požadavcích zemědělců vůči vládě. Neboť českým zemědělcům jde o to, aby jim vláda, svojí konkrétní podporou, pomohla v jejich činnosti, kdy musejí v současné době překonávat složitou situaci, v níž se nalézají, a to díky zemědělské politice EU, ale i samotné české vlády.

Jan Doležal k tomu dále řekl, že od ministra Výborného čekali konkrétní návrhy, jak situaci řešit, které ale nepřinesl. „Ale já jsem tam slyšel jen nějaké obrysy,“ uvedl. Jednání s ministrem proto označil za zklamání, protože se ukázalo, že vládní koalice tyto návrhy a požadavky zemědělců neakceptovala. Proto, na základě jednoznačných volání zemědělců po protestních akcích, což se projevilo i během jednání představenstev obou nevládních zemědělských organizací, Agrární komora ČR a Zemědělských svaz ČR, za souhlasu a podpory dalších účastníků jednání zahájily přípravu na protestní akci zemědělců, která se uskuteční ve čtvrtek 7. března v Praze s tím, že bližší údaje o způsobu organizace této protestní akce Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR sdělí médiím, a tím i české veřejnosti, v úterý. Počítá se i s účastí a zapojením zemědělské techniky v rámci tohoto protestu.

„Pokud by pan ministr přišel opravdu s konkrétními návrhy, tak se ta demonstrace nemusí konat“, uvedl k tomu předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Oba, jak Jan Doležal, tak i Martin Pýcha, k tomu dále uvedli, že ministr Marek Výborný jim oznámil, že ještě ve čtvrtek, zhruba do půlnoci, bude mít několik dalších jednání, a že zemědělcům odpoví v pátek 1. března. Přičemž jim připomněl, že původní termín na tato jednání našich zemědělců s ministrem zemědělství byl stanoven právě do 1. března. Takže, představitelé obou organizací, zastupující české produkční zemědělce, vyčkají na závěrečné páteční sdělení ministra zemědělství. Nicméně, v přípravách na čtvrteční protest se bude i nadále pokračovat s tím, že protest se dá odvolat, kdyby vládní koalice požadavky a návrhy zemědělců akceptovala.

Jan Doležal v této souvislosti zdůraznil, že demonstrace nemá být politická, ale má směřovat ke splnění konkrétních požadavků. Zatímco Martin Pýcha k tomu dále uvedl, že, podle nálady zemědělců, budou jejich protesty pokračovat tak dlouho, dokud jim vláda nevyhoví. Načež dodal, že vedení Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR již několik týdnů odmítalo svolat demonstrace zemědělců, po kterých zemědělci volali. Šlo totiž o to, aby tak vznikl určitý časový prostor tato jednání ministra zemědělství, a jeho prostřednictvím i vládní koalice, s našimi zemědělci o jejich oprávněných požadavcích.

Martin Pýcha k tomu dále uvedl, že zemědělci mají vůči ministrovi a vládě pět konkrétních požadavků. Požadují podpořit zaměstnanost na venkově prostřednictvím sociálního pojištění, nekrátit národní podporu pro životní pohodu zvířat a vrátit úroveň zdanění půdy a dalšího majetku na původní úroveň před konsolidačním balíčkem, případně nedanit evropské provozní dotace z prvního pilíře společné zemědělské politiky EU.

Čtvrtým požadavkem je, aby premiér a ministři zemědělství a průmyslu aktivně hájili zájmy českých zemědělců v jednání o obchodní dohodě s Ukrajinou. Posledním požadavkem je, že pokud Evropská komise umožní navýšit mimořádnou pomoc zemědělcům z evropských či národních zdrojů, aby tak Česká republika učinila v maximální možné výši.

Podle Martina Pýchy těchto pět požadavků, na zajištění pomoci českým zemědělcům, je jasně definovaných. Takže, by, k odvolání chystaného čtvrtečního protestu, nestačilo, kdyby vláda akceptovala jen některé z těchto pěti požadavků. Ale musela by přijmout všechny, protože tato pomoc zemědělcům musí být stanovena a přijata v rámci celkového komplexního řešení.

Jan Doležal k tomu dále podotkl, že zemědělci definováním a vyhlášením svých požadavků svůj úkol, dovést tato únorová jednání s ministrem zemědělství do zdárného konce splnili, ale nyní je na vládě, aby i ona svůj úkol splnila.