Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 18.11.2023
  • Autor: Miroslav Svoboda

Pracovalo se na ní rok a nyní je konečně hotová. Metodiku k zeštíhlení státu, podle zpravodajství Českého rozhlasu, zveřejnilo v minulých dnech ministerstvo vnitra na svém webu. A do ruky ji dostali rovněž ministři a vedoucí pracovníci jednotlivých resortů. Dokument obsahuje pouhých 13 stran a je opatřen dalšími deseti stranami příloh. Připravit konkrétní kroky, jak zefektivnit fungování státní správy, je teď ale na Úřadu vlády ČR, konstatoval Český rozhlas.

„Členům vlády je, tímto způsobem, předkládán souhrnný materiál k revizi agend ministerstva vnitra,“ píše se v úvodu metodiky. Ministerstvo vnitra ji zveřejnilo na svém webu, načež ji předalo pracovní skupině ve Strakově akademii (Úřadu vlády ČR – pozn. red.) a do ruky ji dostali i vedoucí pracovníci jednotlivých resortů.

Podřízení ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) ji dostali za úkol vytvořit v srpnu loňského roku. Na dokumentu se podíleli pouze a jen zaměstnanci resortu, zapojena nebyla žádná externí společnost. Přičemž ministerstvo vnitra se stalo jakýmsi pokusným králíkem při vypracování tohoto dokumentu.

Konkrétní kroky a opatření, které zaměstnanci navrhli, potom také otestovali na sobě, respektive ve vybraných sekcích. Poté ji dostali k vyzkoušení i další odbory v rámci ministerstva vnitra. Tím role resortu vnitra při přípravě zeštíhlování státu končí.

„Materiál jsme odeslali Úřadu vlády ČR k dalšímu využití, neboť v jeho gesci byla zřízena pracovní skupina pro revizi agend celé státní správy,“ řekla pro iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá s vysvětlením, že gestorem inventury státu bude právě zmíněná pracovní skupina.

Ne příliš rozsáhlý materiál obsahuje metodiku k provedení revize agend. Zjednodušeně řečeno, má jít o jakýsi návod, jak přezkoumat veškeré činnosti, které daný úřad má na starosti. A určit, zda je vykonává efektivně, zda je není možné vylepšit nebo dokonce zrušit a také na nich ušetřit.

Jsou v něm také uvedeny příklady konkrétních závěrů, ke kterým úředníci resortu vnitra po roční práci došli. Jako příklad třeba uvádějí, že ministerstvo vnitra musí přezkoumat a vylepšit soustavu archivů nebo změnit zákon o veřejných sbírkách či státním občanství.

Vedení ministerstva vnitra tak bude nyní řešit pouze to, jak co nejlépe vylepšit své vlastní fungování. „Pro samotné ministerstvo z metodiky vyplynuly desítky opatření, které teď budeme postupně naplňovat,“ potvrdila Hana Malá.

Současná vláda si vytkla slib provést inventuru všech agend státu do konce roku 2023. Načež do svého aktualizovaného programového prohlášení napsala, že představí konkrétní plány na snížení počtu úřednických míst, a že zruší zbytečné úřední úkony a potřebné služby zefektivní.

Mluvčí vlády premiéra Petra Fialy (ODS) ještě v polovině října pro iROZHLAS.cz řekl, že tenhle slib má vláda v plánu stihnout splnit v termínu, tedy do konce letošního roku.

Některá ministerstva ale na „představení vládních kroků“ nečekají, jak vyplývá z jejich vyjádření pro iROZHLAS.cz. Například „ministerstvo školství provádí procesní posouzení vykonávaných agend průběžně a podle zjištění pak přijímá opatření,“ uvedla jeho mluvčí Tereza Fojtová s dovětkem, že v tom bude pokračovat i s pomocí metodiky ministerstva vnitra, případně návodu z Úřadu vlády ČR.

Interně na revizi agend pracují také i na ministerstvu zdravotnictví, ministerstvu pro místní rozvoj nebo resortu životního prostředí či zemědělství. „Předpokládáme, že díky metodice tyto aktivity ještě zintenzivníme,“ doplnila mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Hešíková. Některé návrhy plánuje mít ministerstvo připravené do konce letošního roku.

„Ministerstvo životního prostředí má tuto metodiku k dispozici. Aktuálně ji studujeme a chceme podle ní podrobit revizi agendy resortu. Na revizi agend z pokynu ministra pracuje i útvar interního auditu,“ napsala tisková mluvčí ministerstva životního prostředí Lucie Ješátková.

I ministerstvo kultury se do příprav změn pustilo samo. „V současné době z vlastní iniciativy připravujeme optimalizaci a revizi interních procesů, digitalizaci a automatizaci související s dotačními řízeními a souvisejícími agendami,“ napsala jeho mluvčí Petra Hrušová.

Na ministerstvu spravedlnosti si dokonce zaplatili vlastní externí analýzu. Na jejím základě už připravují první organizační změny, dojde například ke zrušení celé jedné sekce. V médiích se již objevila zpráva, že jde o sekci vězeňství.

Na návod ze Strakovy akademie naopak čekají na ministerstvu financí. „Ministerstvo financí plánuje provést revizi agend nejen na samotném úřadu, ale i v jeho přímo řízených organizacích. Nicméně jde o dlouhodobější projekt, který se začne realizovat v příštích měsících,“ řekla Gabriela Krušinová z tiskového odboru.

Podobně se vyjádřila i Petra Milcová z tiskového odboru ministerstva průmyslu. „Do konce roku by měly být představeny výsledky pracovní skupiny Úřadu vlády, který má tento úkol v gesci. Až poté bude následovat fáze přípravy konkrétních kroků pro jednotlivé resorty,“ uvedla.

Podle Českého rozhlasu metodika nejdříve popisuje, jak definovat agendy, které by měly jednotlivé úřady tzv. revidovat. Vypočítává, že v rámci státní správy jich je aktuálně evidováno 390. A také upozorňuje, že to, co je pro jeden úřad agenda, může být pro jiný úřad jen tzv. podpůrnou činností.

„Například ministerstvo práce a sociálních věcí je gestorem agendy ´personalistika´, která je upravena zákoníkem práce, přičemž ostatní resorty mají personalistiku podle zákoníku práce jako podpůrnou činnost,“ popisuje dokument.

Rozlišení je zásadní, protože zatímco věcné agendy jsou podle metodiky dány „zejména zákonem a usneseními vlády a jejich změna je časově delší záležitostí“, obslužné činnosti lze změnit relativně rychle. „A relativně rychle lze dosáhnout jejich optimalizace a tím zefektivnění chodu celého úřadu,“ píše se v metodice.

Materiál obsahuje také řadu otázek, které by si měli vedoucí úřadů položit při rozhodování, zda je daná činnost pro úřad důležitá, zda ji musí vykonávat a zda ji není možné zrušit či změnit. V rámci příloh jsou pak připojeny šablony, respektive tabulky, podle nichž se má při revizi postupovat.

Navzdory slibům, že stát má zeštíhlit, podle Českého rozhlasu, vzrostl letos počet státních zaměstnanců oproti loňsku o více než deset tisíc lidí. K nárůstu ale došlo především ve školství. Učitelů je, podle ministerstva financí, 194.125, to je o 7300 více než loni. Nepedagogických pracovníků ve školství zaměstnává stát 77.053, zhruba o 1000 více než loni.

U policistů, hasičů, vězeňské služby nebo celní správy pracuje 69.227 lidí, jejich počet se zvýšil zhruba o 750. Vojáků je 28 134, o 1100 víc než před rokem.

  • Zdroj: Český rozhlas