Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 09.01.2020

Dnešního dne dopoledne, tj. 9. ledna 2020, podepsali sociální partneři v rezortu zemědělství, tj. za zaměstnavatele Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR a Ing. František Winter, předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, a za odbory Bohumír Dufek, předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů ČR

Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2020.

 V KSVS byla po velmi složitých a nekonstruktivních jednáních ze strany podnikatelů dohodnuta stupnice minimálních mzdových tarifů s navýšením v průměru o 5,81 %.

 V Praze dne 9. prosince 2020

 

Bohumír Dufek

předseda OSPZV-ASO ČR