Členství v OSPZV-ASO ČR

 • Sdružujeme 35 000 členů.
 • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
 • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
 • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

 • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
 • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
 • Zvýšení minimální mzdy.
 • Zveřejněno: 03.04.2020

Koronavirus – Komise upouští od cel a DPH při dovozu zdravotnického vybavení ze zemí mimo EU

Praha 3. dubna 2020

 • Zrušení cel a DPH na zdrav. vybavení a ochranné prostředky ze třetích zemí
 • Dnešní rozhodnutí platí se zpětnou účinností od 30. ledna
 • Platit bude šest měsíců, možnost prodloužit
 • Komise jím reaguje na žádost členských států i Spojeného království
 • Využila k tomu klauzule v celních předpisech „ve prospěch obětí katastrof“

Na pomoc v boji proti koronaviru dnes Komise rozhodla o schválení žádostí členských států a Spojeného království o dočasné upuštění od cel a DPH při dovozu zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků ze třetích zemí. Z finančního hlediska tak bude snazší získat zdravotnické vybavení, které lékaři, zdravotní sestry i pacienti naléhavě potřebují.

Komise rychle schválila žádosti, které jí zaslaly všechny členské státy.

Toto opatření se týká roušek a osobních ochranných prostředků a také testovacích souprav, ventilátorů a jiného zdravotnického vybavení. Bude platit po dobu šesti měsíců s tím, že je bude možné prodloužit.

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová se k dnešnímu rozhodnutí vyjádřila ve videonahrávce, kterou můžete shlédnout zde.

Komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni uvedl: „V této mimořádné situaci je naprosto zásadní, aby se zdravotnické vybavení a prostředky dostaly co nejrychleji tam, kde je jich zapotřebí. Evropská komise chce usnadnit přístup k těmto výrobkům pocházejícím ze zemí mimo EU, a proto rozhodla o jejich osvobození od cla a DPH při dovozu. Rád bych vyjádřil svůj neskonalý respekt a vděčnost zdravotnickým pracovníkům v celé Evropě. Dnešní rozhodnutí by jim mělo napomoci získat nezbytné vybavení, aby mohli chránit sami sebe a i nadále zachraňovat lidské životy.“

Komise 20. března 2020 vyzvala všechny členské státy a Spojené království, aby jí předložily žádosti o osvobození dovozu ochranných a jiných zdravotnických prostředků ze třetích zemí od cel a DPH. Žádosti předložily všechny členské státy i Spojené království. Dnešní rozhodnutí platí se zpětnou účinností od 30. ledna.

Souvislosti

Platné právní předpisy EU disponují mimořádnými nástroji na pomoc obětem katastrof, které lze použít při řešení bezprecedentní zdravotní krize způsobené koronavirem.

Celní předpisy EU (nařízení Rady (ES) č. 1186/2009) stanoví možnost osvobození od cla „ve prospěch obětí katastrof“. Toto osvobození lze použít na dovoz uskutečňovaný státními organizacemi nebo schválenými dobročinnými nebo filantropickými organizacemi. Pro udělení osvobození je nutné rozhodnutí Komise, která jedná na žádost dotčených členských států.

I legislativa EU v oblasti DPH (směrnice Rady 2009/132/ES) má podobná ustanovení, pokud jde o osvobození některého zboží od DPH při konečném dovozu.

 • Zdroj: Evropská komise