Členství v OSPZV-ASO ČR

 • Sdružujeme 35 000 členů.
 • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
 • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
 • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

 • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
 • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
 • Zvýšení minimální mzdy.
 • Zveřejněno: 26.03.2020

 

 • Komise vydala pokyny pro usnadnění nákladní letecké dopravy
 • Smyslem je udržet základní dopravní toky pro přepravu např. zdravotnického vybavení a personálu
 • Pokyny udělují dočasná přepravní práva pro nákladní lety ze zemí mimo EU, i pro lety zajišťované osobními letadly
 • Členským státům se doporučuje:
 • dočasně zrušit zákaz nočního provozu nebo omezení základního leteckého nákladního provozu
 • usnadnit používání osobních letadel pro čistě nákl. přepravu
 • osvobodit posádky letadel od cestovních a karanténních omezení
 • zavést zvláštní opaření pro dopravní personál zapojený do přepravy zboží
 • Opatření mají platit jen po dobu trvání krize COVID-19.
Evropská komise vyzývá členské státy EU k podpoře leteckého nákladního provozu během koronavirové krize. Nové pokyny doporučují provozní a organizační opatření, jež mají udržet základní dopravní toky v pohybu a která se týkají mimo jiné zdravotnického vybavení či personálu.

Komisařka pro dopravu Adina Văleanová k tomu uvedla: „Na leteckou nákladní dopravu připadá přibližně 35 % hodnoty světového obchodu. Jde o klíčovou část přepravy zboží, která udržuje v chodu globální dodavatelské řetězce pro mnoho materiálů vysoké hodnoty a je kritickým doplňkem pozemní a námořní nákladní dopravy. Přicházíme s konkrétními opatřeními, která mají tyto služby zachovat, a to i za použití osobních letadel. Výrobky, u nichž hraje čas zásadní roli, jako jsou například léčivé přípravky, je třeba dopravovat letecky. Dnešní pokyny obsahují rovněž doporučení, jež se týkají jednak rušení nebo flexibilního uplatňování zákazu nočního provozu či omezení letištních časů na letištích, jednak zvláštních opatření pro personál nákladní letecké dopravy.“

Mezi opatření patří i výzva členským státům, aby udělily dočasná přepravní práva pro další nákladní lety ze zemí mimo EU, které by jinak za normálních okolností podléhaly omezením, a to i v případě, že jsou tyto lety prováděny osobními letadly. Členským státům se rovněž doporučuje, aby dočasně zrušily zákaz nočního provozu a/nebo omezení letištních časů na letištích pro základní letecký nákladní provoz a usnadnily používání osobních letadel pro čistě nákladní přepravu. Posádky letadel, pokud nevykazují příznaky onemocnění, by měly být osvobozeny od cestovních omezení.

Je naprosto nezbytné, aby otevřená letiště měla dostatečnou kapacitu pro odbavení leteckého nákladu a aby byla zavedena zvláštní opatření pro dopravní personál zapojený do přepravy zboží.

Tato výjimečná opatření budou platit dočasně po dobu trvání koronavirové krize.

Jakákoli omezení neslučitelná s právem Unie musí být zrušena. Komise rovněž vyzývá všechny třetí země, aby se zdržely zbytečných omezení leteckého nákladního provozu, zejména těch, jež by byla v rozporu s platnými dohodami. Je to ve společném zájmu, kterým je kontinuita dodavatelských řetězců mimo jiné pro základní zboží včetně vysoce specializovaných, akutně nutných a kritických výrobků, jako jsou zdravotnické potřeby.

Souvislosti

Průběžné a nepřerušené služby letecké nákladní dopravy jsou životně důležité pro hospodářství i boj proti koronaviru. Evropské a globální dodavatelské řetězce na nich závisí a letecká nákladní doprava by měla být schopna průběžně dodávat produkty, jako jsou potraviny, zdravotnický materiál a další výrobky, které jsou pro fungování zranitelných dodavatelských řetězců klíčové. Pokyny týkající se opatření správy hranic v zájmu ochrany zdraví a zajištění dostupnosti zboží a základních služeb, které Evropská komise přijala dne 16. března 2020, zdůrazňují zásadu, že všechny vnitřní hranice EU by měly zůstat otevřené pro nákladní dopravu a že dodavatelské řetězce by měly v případě základních produktů nadále fungovat. Členské státy by měly tyto pokyny plně uplatňovat na všech vnitřních hraničních přechodech.

Cílem sdělení o zavádění zelených pruhů přijatého Evropskou komisí dne 23. března 20

 • Zdroj: Evropská komise