Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 26.03.2020

Pomalá a nedostatečně koordinovaná. Právě taková je podle české vlády odpověď Evropské unie na šířící se nákazu novým koronavirem. Je to skutečně tak? Server EURACTIV.cz připravil aktualizovaný přehled opatření, které EU v boji proti nebezpečnému onemocnění přijala.

Pacienty s onemocněním COVID-19 dnes hlásí všechny členské země Evropské unie. Každá z nich se rozhodla přijmout vlastní opatření, kterými chce šíření nákazy zpomalit. Omezování veřejných akcí, uzavírání škol či zavádění hraničních kontrol je totiž plně v rukou členských států.

Unie se sice může pokusit opatření v členských státech koordinovat, poslední slovo ale mají národní vlády. I přes omezené pravomoci se však EU rozhodla přikročit k razantnějším i opatrnějším krokům, kterými chce země v boji proti koronaviru podpořit.

prosinec 2019 – čínské město Wu-chan se stává epicentrem nákazy novým typem koronaviru

22. ledna 2020 – Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) zveřejňuje první posouzení rizik spojených s koronavirem a upozorňuje na hrozbu jeho rozšíření po celém světě

24. ledna 2020 – Francie jako první země EU hlásí případ nákazy koronavirem

28. ledna 2020 – Německo má první pacienty s onemocněním COVID-19

26. ledna 2020 – ECDC varuje před vysokou hrozbou přenosu koronaviru na území EU

28. ledna 2020 – Evropská komise aktivuje na žádost Francie mechanismus civilní ochrany, díky kterému může spolufinancovat evakuaci občanů EU z Číny

30. ledna 2020 – z Portugalska startuje letadlo, které z Číny evakuuje stovky Evropanů

31. ledna 2020 – pacienty s onemocněním COVID-19 hlásí Itálie, Španělsko, Švédsko a Velká Británie

31. ledna 2020 – Evropská komise uvolňuje z programu Horizon 2020 10 milionů eur na výzkum koronaviru

1. února – EU posílá do Číny 12 tun zdravotnického materiálu

7. února 2020 – ECDC vyzývá členské země EU, aby zajistily svým zdravotnickým pracovníkům dostatek ochranných pomůcek, tedy respirátorů, brýlí, rukavic a plášťů. Vyčísluje denní potřebu lékařů, sester a dalšího personálu

10. února 2020 – ECDC vydává doporučení, jak čelit nákaze. Zdůrazňuje význam karantény a dalších opatření

13. února 2020 – ministři zdravotnictví EU mimořádně zasedají v Bruselu a shodují se na nutnosti společných nákupů zdravotnického vybavení

24. února 2020 – evropské akciové trhy zažívají propad kvůli koronaviru

24. února 2020 – Komise vyzývá členské státy ke koordinaci při případném zavádění hraničních kontrol. Žádný stát jí zatím o takovém záměru neinformoval

2. března 2020 – předsedkyně Komise představuje tým komisařů zodpovědných za koordinaci boje proti koronaviru

2. března 2020 – Chorvatsko jako předsednický stát Rady EU aktivuje opatření pro integrovanou politickou reakci na krize (IPCR). Opatření posiluje schopnost EU rychle rozhodovat v případě meziodvětvových krizí a zajišťuje podporu ze strany orgánů a služeb EU

4. března 2020 – Komise zasahuje proti šíření dezinformací o koronaviru. Komisařka Věra Jourová se schází se zástupci Googlu, Facebooku a dalších online platforem

4. března 2020 – instituce EU informují o prvních nakažených zaměstnancích

6. března 2020 – Unie svolává další mimořádné jednání Rady, na kterém ministři zdravotnictví vyzývají Komisi k rychlejšími řešení nákazy. Německo a Česko čelí kritice kvůli tomu, že se rozhodly pozastavit vývoz zdravotnického materiálu do dalších zemí EU

6. března 2020 – Komise zveřejňuje výzvu v hodnotě 37,5 milionu eur na výzkum v oblasti vývoje očkovacích látek proti viru SARS-CoV-2, jeho léčby a diagnostiky

9. března 2020 – plenární zasedání Evropského parlamentu se mimořádně koná v Bruselu, a to ve zkrácené podobě

10. března 2020 – eurokomisařka pro zdraví Stella Kyriakides oznamuje, že koronavirus se rozšířil do všech členských států. Komise uvolňuje dalších 140 milionů eur na vývoj léku proti COVID-19

10. března 2020 – předsedové vlád členských zemí řeší koronavirus během mimořádné videokonference. Komise po jejím skončení oznamuje finanční balíček ve výši 25 miliard eur, který má zmírnit ekonomické dopady nákazy

11. března 2020 – Evropský úřad pro bezpečnost potravin informuje, že zatím neexistuje žádný důkaz o tom, že by se COVID-19 přenášel skrze potraviny

12. března 2020 – Donald Trump oznamuje zákaz veškerých cest ze zemí EU na území Spojených států

12. března 2020 – společné unijní nákupy zdravotnických pomůcek se komplikují, řada státu totiž zakázala vývoz potřebného materiálu, a do prvního unijního tendru se proto nikdo nepřihlásil. Komise přesto doufá, že začátkem dubna bude podepsán první kontrakt

12. března 2020 – ECDC vydává další sérii doporučení, tentokrát pro nemocnice a další zdravotnické subjekty. Upozorňuje na hrozbu nedostatku zdravotnického materiálu

13. března 2020 – Evropská komise varuje před hrozbou ekonomické recese

13. března 2020 – Komise přijímá sérii opatření, která mají zmírnit dopady koronaviru na evropskou ekonomiku. Rozvolňuje pravidla státní podpory i fiskálního paktu, který zabraňuje státům v zadlužení. Dále chce uvolnit 37 miliard eur na řešení koronavirové krize ve členských státech. Komise dále kritizuje jednostranná rozhodnutí některých členských států uzavřít své hranice

13. března 2020 – Česko po dohodě s Komisí přesouvá cca 2 miliardy korun z evropských strukturálních fondů na Českomoravskou záruční a rozvojovou banku (ČMZRB). Peníze mají pomoci podnikatelům

16. března 2020 – Rozpočtový výbor Evropského parlamentu vítá návrh Komise využít nevyčerpané peníze z kohezní politiky na boj proti nákaze. Volá ale po dalších ambicioznějších krocích, zejména po čerstvých investicích

16. března 2020 – Evropská komise vyzývá členské státy, aby zachovaly volný pohyb zboží v EU a umožnily dopravním společnostem překračovat hranice. Předkládá návod, jak postupovat při ochraně vnitřních i vnějších hranic EU

16. března 2020 – Evropská komise navrhuje dočasně zakázat občanům cizích států vstup do unijních zemí s výjimkou nezbytných případů. Zákaz má trvat 30 dní

16. března 2020 – Česko má podle návrhu Evropské komise získat z unijních zdrojů více než miliardu eur na řešení koronavirové krize

16. března 2020 – Komise nabízí 80 milionů eur německé firmě CureVac, která vyvíjí lék proti koronaviru. Klinické testování by mohlo proběhnout v červnu 

17. března 2020 – Komise předkládá návrh na rozvolnění pravidel státní pomoci, který má zemím umožnit poskytnout firmám zasaženým koronavirem až 13,5 milionu korun

17. března 2020 – Komise vytváří poradní skupinu složenou z evropských epidemiologů a virologů. Jejím úkolem bude vytvářet doporučení pro boj s pandemií

17. března 2020 – předsedové vlád zemí EU schvalují návrhy Komise týkající se zákazu vstupu třetím osobám na území EU nebo finanční pomoci členským státům. Rozhodnutí uvítal i předseda Evropského parlamentu

18. března 2020 – předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová přiznala, že evropští politici koronavirus podcenili

18. března 2020 – zástupci členských zemí podpořili návrhy Komise týkající se finanční pomoci členským státům. Zbývá souhlas Evropského parlamentu

18. března 2020 – Evropská centrální banka spouští nový podpůrný program. Nakoupí z něj finanční aktiva za 750 miliard eur 

19. března 2020 – Komise vytváří společné unijní zásoby respirátorů, plicích ventilátorů a dalších zdravotnických pomůcek. Zásoby bude z 90 procent financovat

19. března 2020 – kompletní zásilku zdravotnických pomůcek z Číny určených pro EU přidělí Komise Itálii. Jedná se mj. o 2 miliony roušek a 200 tisíc respirátorů

19. března 2020 – Komise zvažuje tzv. koronavirové dluhopisy jako jednu z možných cest, jak nastartovat unijní ekonomiku. S návrhem „koronabondů“ přišla Itálie

19. března 2020 – Komise přijímá dočasný rámec pro pravidla státní podpory, členské státy tak mohou okamžitě podpořit podniky zasažené koronavirem

20. března 2020 – Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) začíná vyšetřovat případy týkající se dovozu padělaných, neúčinných či zdraví škodlivých látek a zdravotnických pomůcek ze třetích zemí

20. března 2020 – zástupci členských zemí podporují návrh Komise pozastavit pravidla, která nutí letecké společnosti létat i bez pasažérů, jen aby si uchovaly sloty na letištích v další sezóně

20. března 2020 – Komise navrhuje aktivovat obecnou únikovou doložku Paktu o stabilitě a růstu, členské země se tak dočasně nebudou muset řídit rozpočtovými požadavky EU

20. března 2020 – Komisař Thierry Breton se dohodl se streamovací společností Netflix na dočasném snížení kvality přenosu. Ulehčí tak přetíženému internetu

20. března 2020 – Evropský policejní úřad (Europol) varuje před prodejem falešných léků proti koronaviru. Informuje o svém zapojení do mezinárodní vyšetřovací akce, při které byly zadrženy mj. falešné farmaceutické výrobky v hodnotě 13 milionů eur

23. března 2020 – Komise doporučuje členským státům, jak zajistit hladký průjezd přes hranice nákladním vozidlům. Vyzývá je k vytvoření tzv. zelených pruhů, kde by měly být kontroly prováděny rychle a bez toho, aby řidiči museli vystupovat z vozidel

23. března 2020 – ministři členských zemí EU podpořili návrh Komise, na základě kterého se rozvolní rozpočtová pravidla uvedená v Paktu růstu a stability a pravidla státní pomoci

23. března 2020 – eurokomisař Didier Reynders vyzval provozovatele sociálních sítí, vyhledávačů a dalších relevantních online platforem ke spolupráci ve snaze omezit šíření nebezpečných padělků a falešných léků

24. března 2020 – společné unijní nákupy zdravotnických pomůcek se podle Komise zatím jeví jako úspěšné. Nabídky výrobců zdravotnického materiálu, včetně respirátorů FFP3,  dokonce převyšují poptávky členských států zapojených do této iniciativy

25. března 2020 – v Praze přistává letadlo, na jehož palubě jsou kromě Čechů i další Evropané, kteří předtím uvízli v Asii. Jde o evakuační let v období pandemie koronaviru, který je koordinován na úrovni EU

25. března 2020 – výbor stálých zástupců při EU schvaluje tři opatření: investiční balíček v hodnotě 37 miliard eur, rozšíření Fondu solidarity, který poskytne okamžitou likviditu státům zasaženým koronavirem, a pozastavení pravidel pro zachovávání letištních slotů (pravidla dosud nutila letecké společnosti vypravovat prázdná letadla, aby si zachovaly letištní sloty na příští sezónu)

25. března 2020 – Komise zavádí harmonizované normy pro zdravotnické prostředky, jako jsou roušky, respirátory nebo dezinfekční látky. Chce tak urychlit uvádění potřebných materiálů na trh a zabránit šíření nebezpečných a neúčinných padělků

25. března 2020 – šéfka Evropské centrální banky Christine Laga

Evropská unie má v oblasti zdravotnictví jen omezené kompetence vymezené článkem 168 Smlouvy o fungování EU. Ten uvádí, že EU pouze „doplňuje politiku členských států“. Konkrétně může podněcovat spolupráci mezi členskými státy a podporovat jejich činnost. Evropská komise může například zajistit výměnu osvědčených postupů v boji proti nákaze.

Evropský parlament a Rada pak mohou pobídnout členské státy k tomu, aby přijaly potřebná opatření. Za zdravotní politiku, organizaci zdravotnictví a poskytování zdravotní péče však mají vždy odpovědnost samotné členské státy.

Co se týče ochrany vnitřních státních hranic, v tomto případě jsou pravomoci EU částečně sdílené. Členské státy tedy mohou v mimořádných případech znovu zavést kontroly na hranicích, umožňuje jim to tzv. schengenský hraniční kodex. Takové opatření by ale měly země konzultovat s unijními institucemi. Pokud to však situace vyžaduje, mohou kontroly zavést, aniž by o tom Evropskou komisi předem informovaly, a to až na deset dní. Další prodloužení kontrol je možné, ale stát by na to měl instituce a další země upozornit. 

Kvůli koronavirové krizi se Komise rozhodla vytvořit zvláštní tým vedený slovinským komisařem Janezem Lenarčičem, který má funkci „evropského koordinátora reakce na mimořádné události“. Doplňují ho Stella Kyriakidesová, která má na starost veškeré zdravotní otázky, Ylva Johanssonová odpovědná za otázky týkající se hranic, Adina Văleanová řešící problematiku mobility, a Paolo Gentiloni, který má na starost makroekonomické aspekty. Slovinec Lenarčič zároveň řídí spolupráci s unijní agenturou Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), která každý den vydává aktuální informace o šíření nového koronaviru.

EU se na řešení koronavirové krize podílí především z ekonomického hlediska. Financuje výzkumné kapacity pověřené vývojem léku proti koronaviru. Evropská komise 10. března uvolnila například 140 milionů eur z veřejných a soukromých zdrojů na vývoj očkovací látky, diagnostiku a léčbu. 

Unie také pracuje na společném zadávání veřejných zakázek na zajištění dodávek zdravotnického vybavení, antivirotik a dalších léčiv. Do projektu se zapojilo dvacet členských států včetně Česka. Společné unijní nákupy zdravotnických pomůcek se však zkomplikovaly, neboť řada státu zakázala vývoz potřebného materiálu, a do prvního unijního tendru se proto nikdo nepřihlásil. Komise přesto doufá, že začátkem dubna bude podepsán první kontrakt.

Komise se také rozhodla poskytnout zemím EU až 37 miliard eur na řešení koronavirové krize. Česko dostane z tohoto rozpočtu více než miliardu eur (přes 25,5 miliardy korun). Další opatření se týkají například uvolnění pravidel státní pomoci či zvláštní podpory pro malé a střední podniky

 
  • Zdroj: Euractiv.cz