Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 15.11.2017

Asociace samostatných odborů dne 15. listopadu 2017, od 9.00 hod.,  v hotelu Olšanka v Praze  uspořádá mezinárodní konferenci Dopady digitalizace práce na zaměstnanost, kolektivní vyjednávání a sociální zabezpečení zaměstnanců“ (dle § 320a zákoníku práce pro podporu sociálního dialogu).

Průběh konference můžete sledovat prostřednictvím portálu www.odbory.info.

Odborné studie, které budou prezentovány na konferenci:

Dopady digitalizace na zaměstnanost a sociální zabezpečení zaměstnanců

Vliv sdílené ekonomiky na postavení zaměstnanců a připravované legislativní změny

Příprava na změny v systému vzdělávání v důsledku programu Průmysl 4.0

Problémy týkající se návratu po rodičovské dovolené na pracovní trh

Problémy při práci na dálku a jejich řešení pro zaměstnance

Výzkum zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám