Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
Dne 22. 7. 2022 byl ve Sbírce zákonů (v částce 97 Sbírky zákonů) uveřejněn zákon č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů.
Tento zákon upravuje tzv. Milostivé léto II, upravuje tedy zvláštní důvody a podmínky, za kterých soudní exekutor zastaví exekuci. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022.
 
 
  • Zdroj: Vláda ČR