Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 24.03.2020
  • Autor: Miroslav Svoboda

Produkce a výroba potravin je naprosto zásadní pro zvládnutí krizové situace kolem pandemie koronaviru. Ministerstvo zemědělství (MZe) chce proto zachovat veškeré dotační programy v nezkrácené výši, připravuje také nové nástroje, které pomohou udržet české zemědělství v chodu. Případné utlumení výroby by mohlo mít důsledky pro dostupnost potravin v České republice, ale i pro dostupnost surovin na výrobu dezinfekcí. Uvedlo to ministerstvo zemědělství ve své úterní tiskové zpávě.

„Tuzemské zemědělství a potravinářství nabývá vsoučasné krizové situaci ještě více na významu. Jde o strategické sektory, které musíme za každou cenu udržet vchodu, případné zastavení výroby mléka, masa či nezaložení letošní úrody by mělo zásadní důsledky pro dostupnost potravin vČeské republice,“ prohlásil ministr zemědělství Miroslav Toman.

Aby k tomu nedošlo, je podle ministra nezbytné zachovat veškeré plánované podpory pro všechny sektory v původně plánované výši. Pro zemědělství a potravinářství připravuje MZe výrazné navýšení finančních prostředků u existujících programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Navýšit chce také národní financování u Programu rozvoje venkova.

„Všechna tato opatření směřují kudržení zemědělské a potravinářské výroby, nemůže být řeč o nějakém dorovnávání ztráty. Je třeba si uvědomit dopady, které může utlumení zemědělství mít i na odvětví, které si s ním spojí málokdo. Třeba pro výrobu dezinfekcí je naprosto klíčová produkce lihu zcukrové řepy,“ uvedl ministr Toman.

Udržení dostatečného financování se týká rovněž lesního hospodářství, přerušení podpor pro vlastníky lesů by mohlo způsobit nevratné škody a výrazně zhoršit boj proti kůrovci.

Po vládě ministr Miroslav Toman bude chtít uvolnit, a to v rámci již schváleného programu, na pomoc nestátním vlastníkům lesů zbývající prostředky ve výši 1,3 miliardy korun. Pokud nebudou zničené lesy včas obnoveny, hrozí České republice ekologická katastrofa, ze které by se vzpamatovávala dlouhé roky.

MZe v souvislosti s nouzovými opatřeními ohledně šíření koronaviru monitoruje situaci v zemědělských a zpracovatelských podnicích, a zároveň hledá možnosti, jak sektoru co nejúčinněji pomoci. Kromě jiných opatření, jak jsme na našem webu Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – ASO již před několika dny informovali, ministr Miroslav Toman s rektory zemědělských univerzit vyzval studenty, aby se zapojili do prací v zemědělském, potravinářském a lesnickém sektoru.

Zemědělcům Ministerstvo zemědělství a jemu podřízené organizace pomáhají také posunutím některých termínů podání žádostí či omezením množství kontrol. Více se lze dočíst na webových stránkách ministerstva zemědělství.

MZe také spustilo infolinku pro veřejnost a podnikatele. Na čísle 221 814 595 odpovídá na dotazy týkající se koronaviru ve spojitosti s rezortem. Infolinka je v provozu v pracovní dny od 8.00 do 16.30. Pro písemné dotazy funguje mailová adresa: krizovalinka@mze.cz.

  • Zdroj: MZe