• Zveřejněno: 29.04.2021
  • Autor: Miroslav Svoboda

Ministr zemědělství Miroslav Toman na úterním jednání Rady ministrů zemědělství znovu upozornil na potřebu snížit administrativní zátěž v připravované Společné zemědělské politice (SZP). Upozornil také na nepříznivou situaci v sektoru vepřového masa a v chovech drůbeže v důsledku šíření ptačí chřipky. Česká republika rovněž nedávno do Bruselu zaslala žádost o zavedení mimořádné podpory v chovu drůbeže v návaznosti na výskyt ptačí chřipky v chovech. Komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski přislíbil s českou stranou o opatřeních jednat. Kromě situace na trzích řešili ministři také nastavení dobrých životních podmínek zvířat (welfare) a obchodní otázky.

„Při nastavování podmínek Společné zemědělské politiky opakovaně upozorňuji, aby se administrativní požadavky pro zemědělce výrazně zjednodušily, především u definice takzvaného aktivního zemědělce,“ prohlásil ministr zemědělství Miroslav Toman.

Česká strana také zdůraznila potřebu dostatečné flexibility u nastavovaných standardů s ohledem na konkurenceschopnost zemědělců. V souvislosti s vyšší environmentální ambicí Ministerstvo zemědělství zastává spíše přístup motivačních nástrojů SZP před nařizováním
a sankcemi.

Pokud jde o situaci na komoditních trzích, vyzdvihl ministr Miroslav Toman především sektor vepřového masa a chovy drůbeže. Cena vepřového masa v České republice je druhá nejnižší v rámci celé Evropské unie. Trh s prasaty a vepřovým masem je výrazně ovlivněn výskytem Africkým morem prasat nejen v EU, zároveň hrozí, že šířením nemoci dojde k dalšímu zhoršení situace. Ceny zemědělských výrobců jsou přitom už nyní pod dlouholetým průměrem za poslední tři desetiletí.

„Chov prasat je klíčovým odvětvím živočišné výroby, proto mě znepokojuje, že ceny zemědělských výrobců jsou nyní vysoce pod dlouholetým průměrem, na což opakovaně upozorňuji. Evropskou komisi jsem požádal o podporu pro chovy drůbeže výrazně zasažené výskytem ptačí chřipky v Evropě a je pozitivní, že je s námi o opatřeních připravena jednat,“ uvedl ministr Miroslav Toman.

Komise ministrům na jednání rovněž představila hodnotící zprávu k EU strategii v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat za období 2012 až 2015. V uplynulých letech došlo ve welfare k výraznému pokroku a ke zlepšování bude docházet i nadále. Česká strana kroky vedoucí k ochraně zvířat a zlepšování životních podmínek v chovech hospodářských zvířat dlouhodobě podporuje.

  • Zdroj: MZd