Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 09.10.2018
  • Autor: Pavel Sobíšek

Na trhu práce nenastal v září podle očekávání žádný zlom.
Počet nezaměstnaných klesl během uvedeného měsíce o 6 tisíc, což bylo jen poloviční číslo proti stejnému měsíci loňského roku. Pokles byl rovněž nižší než v září dvou předchozích letech a odpovídal roku 2014, kdy se ekonomika teprve začala rozjíždět. Podíl nezaměstnaných po dvouměsíční pauze opět klesal, a to o desetinu procentního bodu na 3.0%. Již pátý měsíc v řadě se míra nezaměstnanosti pohybuje kolem svého přirozeného limitu, kterým jsou právě 3 procenta.

Poptávka po pracovní síle trvá, volných pracovních míst ale přibyly jen 3 tisíce, což je citelně méně než ve stejném období před rokem. Slabší přírůstek nových pozic je zřejmě důsledkem jak nižšího růstu ekonomiky, tak změny strategie firem, které pochopily, že na vyluxovaném pracovním trhu už nové lidi nenajdou. Přesto podíl nezaměstnaných na volné pracovní místo opět přepsal rekord, jímž se stala hodnota 0.71.
 
Sezónní faktory patrně stlačí podíl nezaměstnaných v říjnu a listopadu o desetinu procentního bodů níž, čímž dojde k zopakování historicky nejnižší, červnové hodnoty. Dalšímu poklesu ale budou bránit přirozené limity. V prosinci pak dojde vlivem sezónních faktorů ke zvýšení nezaměstnanosti na 3.2% až 3.3%, takže letošní rok zcela jistě skončí historicky nejnižší nezaměstnaností. Poblíž absolutních minim se bude nezaměstnanost pohybovat i napřesrok, pokud do jejího vývoje nezasáhne nepředpokládaná ekonomická krize.
  • Zdroj: Prvnizpravy.cz