Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 23.01.2022
  • Autor: Miroslav Svoboda

Systém veřejného zdravotního pojištění zřejmě vykáže za loňský rok schodek zhruba 15,6 miliardy korun. Příjmy činily 405,6 miliardy korun, výdaje 421,3 miliardy korun. Deficit způsobilo především vysoké tempo růstu výdajů na zdravotní služby. Podle zpravodajství Českého rozhlasu to vyplývá z hodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven. Dokument míří do připomínkového řízení, poté by jej měla projednat vláda.

Výsledek hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění za loňský rok vyplývá z očekávané skutečnosti, kterou zdravotní pojišťovny uvedly ve svých zdravotně pojistných plánech na letošní rok. Plány jsou v podstatě rozpočtem pojišťoven. Hospodaření s deficitem očekávají letos i za loňský rok všechny zdravotní pojišťovny.

Systém je, podle dokumentu, zatížen velkými nejistotami na příjmové i výdajové straně především kvůli tomu, že není jasné, jak se bude vyvíjet pandemie covidu. Pojišťovny odhadují, že peněžní zůstatky na jejich bankovních účtech klesnou ke konci letošního roku na 39,2 miliardy korun.

Letos by měl systém hospodařit se schodkem 9,5 miliardy korun. Příjmy vzrostou o 6,3 procenta na 431,2 miliardy korun a výdaje o 4,6 procenta na 440,7 miliardy korun.

Zdravotní pojišťovny plánují, že letos na zdravotní služby vydají 427,4 miliardy korun. To je proti loňsku o 22,5 miliardy korun více. Většina výdajů, a to 425,3 miliardy korun, půjde z takzvaného základního fondu pojišťoven.

Od roku 2016 tyto výdaje stouply o 60 procent. Náklady na jednoho pojištěnce by měly letos vzrůst o 2145 korun na průměrných 40.295 korun.

„Zmíněný nárůst souvisí již tradičně s úhradou centrových léčiv, akutní lůžkové péče, nových terapií, technologií, zajištění místní a časové dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných zdravotních služeb,“ uvádí dokument. Vliv bude mít také pandemie covidu.

Podle dokumentu se očekává, že ve zdravotních pojišťovnách bude letos pracovat v průměru 6148 lidí, to je asi 85 více než loni.

  • Zdroj: Český rozhlas