Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 03.06.2024
  • Autor: Miroslav Svoboda

Přibývá lidí, kteří hledají práci déle než rok. Podle aktuální statistiky Úřadu práce ČR (ÚP ČR), jak na to upozornilo ve svém vysílání zpravodajství Českého rozhlasu, v celé naší republice je těchto nezaměstnaných, již téměř třetina ze všech evidovaných uchazečů. Přitom, jak dokládá tato statistika ÚP ČR, dlouhodobá nezaměstnanost je nejhorší v Moravskoslezském kraji.

V přímo vysílané reportáži Českého rozhlasu byla odvysílána stručná vyjádření několika těchto dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání. Například jeden z nich, jménem Jan, který je v evidenci úřadu práce více než 15 let, popsal, jak to zvládá: „První tři roky jsou vždycky kritické, potom si na to nějak zvyknete. Nikdo už mě nechce.“ A v dalším příběhu pan Honza z Ostravy řekl: „Nezaměstnaný jsem přes sedm let. Pracoval jsem, ale vždycky mě ve zkušební době vyhodili.“

Podle reportáže Českého rozhlasu mezi dlouhodobě nezaměstnanými převažují lidé starší, se zdravotním omezením, bez vzdělání, pečující o jiné, a v mnoha případech i sociálně nepřizpůsobiví. Déle, než rok je 38 procent nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji, déle než dva roky každý čtvrtý v evidenci.

Český rozhlas k tomu dále sdělil, že, podle Petra Prokopa, ředitele ostravského úřadu práce, je velmi názorné jedno číslo, a to průměrná délka nezaměstnanosti. „Průměrná doba setrvání všech uchazečů v evidenci byla v našem kraji 752 dnů. Za celou Českou republiku je to necelých 500 dnů, takže v tomto kritériu jsme na tom v porovnání s jinými kraji nejhůře,“ upozorňuje Petr Prokop.

Podle něho ale byly doby, například v roce 2015, kdy byla na Ostravsku déle než rok bez práce více než polovina nezaměstnaných. Teď je jich méně. A liší se to výrazně i v rámci kraje. „Máme tu okresy jako Karviná a Ostrava, které na tom jsou opravdu nejhůře, nejlépe na tom je Nový Jičín, který v tom celorepublikovém srovnání 77 okresů je 68, tj. až na konci, takže je na tom nejlíp,“ dodal Petr Prokop.

Celorepublikově přibylo nezaměstnaných déle než rok o zhruba dva procentní body. Statistiku ale ovlivňují i extrémní případy. Třeba v Ostravě má úřad práce nezaměstnané, kteří jsou bez místa déle než 32 let.

  • Zdroj: Český rozhlas