Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 04.06.2023

Výkonná rada Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, která je jeho nejvyšším orgánem mezi sjezdy, je pobouřena návrhem Ministerstva financí na zrušení valorizace plateb za státní pojištěnce a na snížení platových tarifů zaměstnanců veřejných služeb a veřejné správy. Proto

  • potvrzuje svoji stávkovou pohotovost, a to proti záměru vlády odložit valorizaci platby za státní pojištěnce o jeden rok a snížit platové tarify od 1. 1. 2024 o 5 %, 
  • schvaluje vytvoření stávkového výboru složeného z členů výkonné rady,
  • vyzývá členy výborů odborových organizací, aby začali vytvářet stávkové výbory ve svých organizacích,
  • deklaruje, že OS využije všech možností, které mu dává český právní řád, abych zabránil negativním dopadům vládních opatření na členy odborů, zaměstnance a občany
  • a vyzývá vládu, aby vedla sociální dialog a dodržovala principy právního státu.
  • Zdroj: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR