Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 16.08.2018

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v minulém týdnu sešla se zástupci odborových organizací působících při MPSV, aby s nimi vyřešila stále trvající stav stávkové pohotovosti na rezortu práce a sociálních věcí.

Stávková pohotovost byla vyhlášena dne 25. června 2018 Odborovou organizací Komfort, bezpečí a hodnoty MPSV a Nezávislou odborovou organizací pracovníků MPSV, a to z důvodů nespokojenosti s postupy bývalého vedení ministerstva v čele s ministryní Jaroslavou Němcovou. Odborové organizace, včetně Odborové organizace OSSOO při MPSV, která se ke stávkové pohotovosti nepřipojila, upozorňovali na nepřípustné zasahování politické reprezentace MPSV do personálních záležitostí a jiných pravomocí.

Současná ministryně Jana Maláčová ihned při svém nástupu do funkce avizovala, že se celou situací bude s plnou vážností a úsilím zabývat a pokusí se nalézt řešení celého problému. Při schůzce se zástupci odborů ujistila, že usilovně pracuje na personální stabilizaci rezortu, obnoví běžná jednání s odborovými organizacemi a bude řešit i nové požadavky v rámci kolektivního vyjednávání.

V návaznosti na tuto schůzku se rozhodla Odborová organizace Komfort, bezpečí a hodnoty MPSV zrušit od 14. srpna 2018 svoji stávkovou pohotovost.

 

 

 

  • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR