Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 20.02.2024
  • Autor: Miroslav Svoboda

Demonstrující zemědělci, po předání dopisu ministru zemědělství Marku Výbornému s požadavky zemědělců na odstoupení České republiky od Green Dealu, které se uskutečnilo před budou ministerstva zemědělství na pražském Těšnově, se, v poledních hodinách, vydali směrem na Malou stranu. Část z nich zamířila k Úřadu vlády ČR na nábřeží Edvarda Beneše s tím, že protestující zemědělci tam předali dopis, obdobného znění, jako byl dopis ministru zemědělství.

Druhá, větší část zamířila na Malostranské náměstí, kde v odpoledních hodinách vystoupili organizátoři a mluvčí protestu českých produkčních zemědělců.

Musíme uvést, že k nejsledovanějším přirozeně patřilo vystoupení předsedy OS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR) Bohumíra Dufka, který poukázal na to, že premiér Petr Fiala (ODS) a ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) dehonestovali pondělní protest zemědělců v Praze. „Ani v hloubi duše jsem nevěřil, že může státní administrativa takovým způsobem využít demokracii proti nám,“ prohlásil Bohumír Dufek. „To, co předvádějí, je za hranou slušnosti a slušného chování“, dodal, čímž měl na mysli nevybíravou kampaň proti pondělnímu protestu zemědělců v Praze, která se rozpoutala v mainstreamových médiích, zejména v České televizi. Předseda zemědělských odborů zároveň odmítl tvrzení některých vládních představitelů, což s chutí opakovala mainstreamová média, že organizátoři této protestní akce jsou „proruští trollové a dezoláti“.

V této souvislosti Bohumír Dufek rovněž zkritizoval jednání a chování prezidenta Agrární komory ČR Jan Doležala a předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy, kteří, místo, aby hájili oprávněné zájmy českých zemědělců, de facto postupují v souladu s vládní kolicí, což je, podle Bohumíra Dufka, aby si udrželi svá dobře placená místa. Načež k tomu dále uvedl, aby byly chráněny skutečné potřeby českých zemědělců, je nutné změnit učinit zásadní změny ve vedení Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR.

Poté se Bohumír Dufek rozhovořil o problémech v zemědělské výrobě, s tím, že současná vláda je neřeší. Podotkl také, že vláda není schopna vypracoval solidní důchodovou reformu, nikoliv „ožebračení“ důchodců. Dále konstatoval, že existují těžké profese, které odcházejí do důchodu dříve. Ani to, podle něho, vláda nevyřešila, ačkoliv to od léta loňského roku slibovala.

Dalším vážným problémem, podle Bohumíra Dufka, je i to, že vláda chce zavést, údajně podle zahraničních zkušeností, výpověď bez udání důvodu. Mimochodem, k tomu se již vyjádřila řada odborových funkcionářů, kteří uvádějí, že v těchto zemích, to je i v Dánsku, kterým argumentuje Národní ekonomická rada vlády (NERV) je toto opatření uvedeno v život tak, aby zájmy zaměstnanců nebyly, tímto opatřením, poškozeny. Bohumír Dufek k tomu dodává, že odbory nepřipustí, aby takto nastavená změna zákoníku práce, to je proti zaměstnancům, u nás neprošla.

Poté Bohumír Dufek zkritizoval postoj předsedy Zemědělského svazu ČR Martin Pýchu, který, podle něho, blokuje kolektivní vyjednávání v zemědělství. To je uzavření Kolektivní smlouvy vyššího stupně pro celý obor, což se za uplynulých 34 let dosud nestalo. Podle Bohumíra Dufka to svědčí o tom, že zemědělští podnikatelé nechtějí, aby lidé, kteří v zemědělství pracují, měli slušné mzdy.

Dále se Bohumír Dufek věnoval otázce, že vláda není schopna zajistit dodržování zákona o významné tržní síle, což má za následek, že čeští zemědělci jsou při dodávkách svých potravin do obchodních řetězců značně znevýhodněni, zejména po finanční stránce. Zemědělci již delší dobu upozorňují na to, že zemědělci jsou nuceni často prodávat své výrobky pod nákladové ceny, zatímco obchodní řetězce mají vysoké marže, které jim umožňují miliardové zisky, které poté, nezdaněné, odtékají do zahraničí. Zkrátka, podle Bohumíra Dufka, by měla vláda změnit své chování, a měla by zajistit pro české zemědělce konkurenceschopné prostředí.

Bohumír Dufek dále reagoval na slova ministra zemědělství Marka Výborného, která se objevila v médiích, že chce vláda, i on osobně, se zemědělci i zemědělskými odbory vyjednat, ale oni s vládou, a ani s ním, nejednají. Bohumír Dufek v této souvislosti připomněl 3. březen loňského roku, kdy se konala ekonomická konference Asociace samostatných odborů (ASO), které se zúčastnil i premiéra Petr Fiala. Načež premiér v rámci konference vyzval odbory k jednání a výstupům ke zlepšení české ekonomiky. Jenže, podle Bohumíra Dufka, se ve skutečnosti nic nestalo, protože k uspořádání takovéhoto jednání vůbec nedošlo.

Později, v listopadu loňského roku, to je po demonstraci odborů na Malostranském náměstí, poslal Bohumír Dufek premiérovi dopis, aby se sociální situaci u nás zabývala tripartita neboli Rada hospodářské a sociální dohody ČR. Opět se nic nestalo. Ministrovi zemědělství na začátku prosince předseda odborů poslal dopis, aby došlo k jednání mezi zemědělskými odbory a ministrem zemědělství, zase se nic nestalo, dodal. Načež, teprve 6. února t.r. proběhlo jednání mezi Bohumírem Dufkem a ministrem zemědělství Markem Výborným, kterého předseda zemědělských odborů požádal, aby svolal a zařídil zemědělskou tripartitu. „To je, aby byli slyšet všichni zemědělci, nikoliv jenom ti provládní. Zase nic neudělal. Přitom, dnes před budou ministerstva vykládal, jak se zemědělci jedná,“ dodal Bohumír Dufek.

Podle předsedy odborů současná vláda vede náš stát, a jeho občany, k chudobě. Načež konstatoval, že ohrožením demokracie nejsou požadavky demonstrujících zemědělců, ale tato vláda, která není schopna se postarat o občany České republiky a zajistit zvyšování životní úrovně občanů.

Bohumír Dufek dále hovořil o dalších výhradách odborů vůči politice současné vlády ke svým občanům. Připomněl, že odbory vyžadují dodržování zákona o významné tržní síle, aby se napravili obchodní vztahy mezi zemědělci, jako dodavateli potravin a dalších zemědělských výrobků, a obchodními řetězci.

Podle něho je třeba bojovat i za nápravu situace, i v dalších záležitostech, které se týkají činnosti odborů, jako je nutnost zvýšit minimální mzdu s tím, že je třeba urychlit implementaci zákona o evropské minimální mzdy, jak odsouhlasila Evropská unie, což česká vláda slibuje od letních měsíců loňského roku, a dosud tak neučinila. Příkladů, o kterých je nutné s vládou jednat, je, podle Bohumíra Dufka, povícero.

Druhým hlavním řečníkem byl mluvčí protestujících zemědělců Zdeněk Jandejsek, který je předsedou představenstva a generálním ředitelem akciové společnosti Rabbit Trhový Štěpánov, jež u nás velmi dobře známa svojí výrobou různých druhů masa a masných výrobků. Mimochodem, Zdeněk Jandejsek byl, po jedno období, také prezidentem Agrární komory ČR, přičemž, ve své funkci důsledně obhajoval zájmy českých zemědělců s tím, že vždy zdůrazňoval, že hlavní posláním zemědělství je nasytit obyvatelstvo, to je naše občany.

Z toho také vyplývá jeho negativní vztahy k Zelené dohodě pro Evropu neboli Green Dealu. Ve svém vystoupení poukázal na to, že Green Deal má, ve svém programu, snížení produkce evropského zemědělství o 25 až 30 procent. Zároveň k tomu dodal, že přebytek Evropské unie potravinách činí 10 procent. Takže, sníží-li se objem produkce o oněch 25 až 30 %, vznikne v Evropě nedostatek potravin, které se budou muset dovézt ze zemí třetího světa. To, podle našich zemědělců, znamená, že v těchto zemích se nedodržují přísné normy výrobních postupů, jako je tomu v EU, kdy se v těchto zemích užívají výrobní postupy, od nichž Evropa již odešla před více než 20 lety, a to z důvodu zajištění kvality a bezpečnosti potravin. Podle našich zemědělců bude výsledkem, že tyto potraviny ze třetích zemí, například z Jižní Ameriky, již nebudou tak zdravotně nezávadné, jako ty evropské, zejména české.

Zdeněk Jandejsek dále hovořil o dalších problémech českých zemědělců. Především se věnoval potřebě, aby byl přijat zákon o ochraně zemědělské půdy, který se nejvíce týká zákazu staveb skladovacích hal a dalších obdobných budou na kvalitní orné půdě. Podoba zákona se nyní projednává v parlamentu, takže by měla být urychleně přijata.

Podle Zdeňka Jandejska, již řadu let požadují naši zemědělci, aby se narovnali vztahy mezi zemědělci, to je producenty potravin, a obchodními řetězci, to je jejich prodejci. K tomu by měl sloužit zákon o významné tržní síle. Zákon je, jak podotýká Zdeněk Jandejsek, je sice bezzubý, ale je potřeba, aby se přesto dodržoval, protože alespoň může zmírnit nejtvrdší opatření obchodníků vůči svým dodavatelů, to je českým zemědělcům a potravinářům.

Úspěšný producent kvalitních českých potravin k tomu dále dodal, že je skutečně potřebné napravit toto tržní prostředí u nás. Vždyť, díky obchodní politice, zahraničních řetězců jsou ceny u nás prodávaných potravin vysoké. Je to, zejména kvůli jejich vysokým maržím s tím, že český zemědělec má nízký zisk, a mnohdy je nucen prodávat řetězci i za podnákladové ceny, tak marže obchodních řetězců jsou v desítkách procent. Proto mají obchodní tak vysoké zisky, v miliardách korun, které bezcelně odvádějí do zahraničí.

Energetický expert Vladimír Štěpán hovořil o negativních důsledcích Green Deaku v energetice, kdy elektrická energie a plyn, za poslední dva roky značně zdražily, což se, podle něho, promítá právě i v zemědělství, neboť se tím prodražují výrobní postupy, což vede k růstu cen potravin.

Navíc, česká vláda, podle něho, to umocnila ještě tím, že zastropovala ceny energií u výrobců, nikoliv u spotřebitelů, a to ještě značně vysoko, což právě umožnilo výrobcům energií jít se svými cenami tak vysoko. Proto se toto navýšení cen energií nejvíce a nejhůře projevilo právě u spotřebitelů.

Podle Vladimíra Štěpána, kdyby se zrušil Green Deal, klesne cena energií o desítky procent, což by se pozitivně odrazilo i v zemědělské výrobě.

Podle jednoho z mluvčích protestu zemědělců, Daniela Sterzika, se premiérovi Petru Fialovi podařilo rozdělit zemědělce na dvě skupiny, které se vláda snaží dostat proti sobě. „Pan premiér rozdělil zemědělce na ´hodné´ a ´zlé´. Hodí si nechají vše líbit, a zlí nemají jinou možnost než jít a říci vládě, že to dělá špatně,“ uvedl Daniel Sterzik na pódiu. Ve svém vystoupení na Malostranském náměstí se rovněž zmínil i o řadě některých dalších argumentů, které běžně říká ve svých vystoupeních v rámci republiky či je zveřejňuje na svém blogu.  V závěru neopomněl pronést svůj slavný výrok, že „je nutné zrušit Green Deal, nebo Green Deal zruší nás“.

Pokud jde vystoupení dalších řečníků, zemědělci hovořili o svých zkušenostech, které mají na svých hospodářstvích, to je, jak se jim v jejich zemědělské činnosti negativně projevuje Green Deal, který je navíc umocněn špatně nastavenou zemědělskou politikou současné vlády, zejména, pokud jde o dotační politiku.

V požadavcích, které zazněly z pódia na Malostranském náměstí, jako ústžední bod znělo, aby Česká republika odstoupila od Green Dealu. Následoval požadavek, aby i současná vláda změnila svoji zemědělskou politiku ku prospěchu českých zemědělců.

Demonstrace, která měla původně trvat do 17:00, skončila o hodinu dříve, neboť Bohumír Dufek oznámil, že organizátoři protestu mají poznatky, že se chystají určité akce proti účastníkům demonstrace. Ostatně potvrdil to menší konflikt se s několika „demonstranty“, kteří si, na Malostranské náměstí přinesli, v kapsách, ukrajinské vlajky. Incident trval asi pět minut, než policie tuto něčí provokaci eliminovala. Proto také organizátoři raději zrušili s tím, že přejí účastníkům klidný návrat domů. Zároveň oznámili, že i když tento protest měl trvat, podle vývoje situace, až čtyři dny, tak raději zvolí formu, že další protesty zemědělců budou, podle potřeby, dále pokračovat.