Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů  ČR (OSPZV-ASO ČR) zřizuje humanitární účet pro ukrajinské státní příslušníky, hledající azyl v České republice před válkou ve své zemi a dává k dispozici pro děti z Ukrajiny své letní dětské tábory.

Číslo humanitárního účtu

602 424 0 399/0800