Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 20.05.2022

PETICE

Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice,

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990Sb o právu petičním.

ZA URYCHLENOU REGULACI VYSOKÝCH CEN

ENERGIÍ, POHONNÝCH HMOT, POTRAVIN, ŽIVOTNÍCH NÁKLADŮ A INFLACE

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby Vláda ČR přistoupila k regulaci cen elektrické energie, zemního plynu a pohonných hmot, zasáhla proti rostoucím cenám potravin, nákladům na bydlení a znehodnocování úspor obyvatelstva a mezd zaměstnanců vysokou inflací tak, aby byl zachován důstojný život zaměstnanců, důchodců a ostatních obyvatel ČR.

Děkujeme.

 

Za petiční výbor:

Jana Šplíchalová, bytem Vídeňská 2773, Tábor, 390 01

JUDr. Mgr. Jaroslava Nestěrová, bytem Staňkova 884/4, Háje, 149 00 Praha 4

 

Předsedkyně petičního výboru a osoba oprávněná členy petičního výboru zastupovat ve styku se státními orgány:

JUDr. Mgr. Jaroslava Nestěrová

bytem Staňkova 884/4, Háje, 149 00 Praha 4

 

Přílohy: