Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 08.07.2024
Tisková zpráva Aliance pro rodinu
Praha, 3. července 2024 
Petice stoppoplatkum.cz vyzývá k diskusi o veřejnoprávnosti v 21. století.
Vláda svým rozhodnutím trvale navýšit poplatky pro ČT a ČRo rozděluje společnost a přispívá k její radikalizaci.
„Vyzvali jsme spoluobčany k podpisu petice stoppoplatkum.cz, protože vláda postupuje opačně, než jak by měla,“ říká o důvodu sepsání petice Jan Gregor z Aliance pro rodinu. „Vláda staví dům od střechy. Nejdříve se měla občanů zeptat, jaký obsah si přejí z veřejnoprávních médií dostávat. Politici se ale rozhodli trvale zvyšovat koncesionářské poplatky, aniž tuší, jakou službu nám budou tato média poskytovat. Chceme vrátit občanům právo mluvit do toho, co si platí. Proto jsme se rozhodli připravit petici stoppoplatkum.cz.“
Vláda promarnila příležitost vést se společností diskusi o podobě veřejnoprávních médií v 21. století. Rozhodla se, že se lidí na nic ptát nebude a jen si sáhne do jejich peněženek a účtů. Přitom nejen technologické změny volají k tomu, abychom instituce, které vznikly na zkušenosti a potřebách minulého století, přizpůsobili současnosti. Například celé vysílání České televize a Českého rozhlasu v on-line prostoru a různých jeho platformách je v určitém právním vzduchoprázdnu. Povinnost objektivity a vyváženosti zde je mimo pravomoci kontrolních institucí. Přitom propojenost a průchodnost mezi „klasickým“ televizním a rozhlasovým vysíláním, sociálními sítěmi, aplikacemi a dalšími on-line produkty se bude jen prohlubovat. Ale pravidla tomu nikdo nepřizpůsobuje. Politici zamrzli v minulosti.
Mnohem horší je, jak macešsky přistupuje vláda k velkým skupinám občanů, jejichž potřeby veřejnoprávní vysílání opomíjí. „Česká televize a Český rozhlas mají poskytovat ověřené informace, ne tlačit lidem „svoji pravdu“, říká k tomu Jana Jochová z Aliance pro rodinu. „Jsme pro existenci veřejnoprávních médií. Přejeme si ale, aby měly stejný metr na všechny skupiny společnosti. Mnozí lidé přestávají cítit, že jsou to média i pro ně, cítí z nich povýšenost a aroganci majitelů pravdy. Máme také bohužel negativní zkušenost, i když naše stížnosti na evidentní pochybení ve vysílání správní orgán uzná, k nápravě nedochází. Chtěli bychom proto, skutečnou veřejnoprávnost v 21.století, která znamená propojování ne rozdělování.,“ dodává.
Petice je k dispozici na webových stránkách www.stoppoplatkum.cz. Autoři ji pak s podpisy chtějí předat poslancům Parlamentu během projednávání zákona o koncesionářských poplatcích.
Více informací:
stoppoplatkum.cz 
Jana Jochová
Jan Gregor
  • Zdroj: stoppoplatkum.cz