Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 26.11.2022
  • Autor: Miroslav Svoboda

Ministerstvo práce a sociálních věcí se chystá novelou vyhlášky zvýšit poplatky za so­ciální služby. Podle zpravodajství deníku Právo, jak uvedly Novinky.cz, to vzbudilo obavy u zástupců hendikepovaných osob. Zdražení, podle nich, povede ke zhoršení péče o zdravotně postižené. Odbory varovaly, že pro řadu lidí to může být likvidační.

„Jakékoli zdražení těchto služeb znamená snížení počtu hodin poskytnuté péče u osob, které jsou na těchto službách závislé. Může to být pro ně velmi rizikové,“ řekl Právu Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP).

Například úhrady za osobní asistenci a pečovatelskou službu se mají, podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí, zvýšit ze 135 na 155 korun na hodinu. Zajištění celodenní stravy, tedy tří jídel denně, zdraží z 205 na 225 korun, cena oběda z 95 na 105 Kč.

Ministerstvo dále, kvůli vysoké inflaci, navrhuje u pečovatelské služby navýšení sazby za dovoz nebo donášku jídla ze 40 na 50 korun, za vyprání a vyžehlení kilogramu prádla z 80 na 90 korun a za nákup jídla, ošacení nebo vybavení domácnosti ze 140 na 160 korun.

Poskytnutí ubytování včetně souvisejících služeb, jako je úklid, se má podle návrhu zvýšit z 250 na 270 korun za den.

Podle Václava Krásy by se mělo se zvýšením plateb počkat až do doby, kdy bude provedena valorizace příspěvku na péči. „Takto navržené opatření způsobí pouze problémy klientů sociálních služeb,“ dodal.

Zvýšení plateb bude, podle Václava Krásy, například pro hendikepované lidi na vozíku znamenat výrazné zhoršení kvality života, protože už nyní s příspěvkem jen těžko vycházejí. Lidé z něj platí mj. asistenta, který jim donese nákup nebo pomůže při osobní hygieně, typicky koupeli.

„Dopady budou takové, že se takový hendikepovaný člověk nebude moci vykoupat třeba dvakrát nebo třikrát týdně, ale jen jednou,“ varoval Václav Krása. To bude mít pochopitelně dopad jak na jeho zdraví, tak i na jeho osobní sebevědomí při styku s jinými osobami, podotkl. Podobně, podle Václava Krásy, mohou potřebným doma chybět potraviny, protože budou muset omezit frekvenci nákupů, které pro ně obstarávají asistenti.

Proti zdražení služeb jsou také odbory. „Jsme si vědomi, že se skokově zvyšují náklady na sociální služby z důvodu inflace, ale navrhované navýšení maximální výše úhrady ze 135 Kč na 155 Kč za hodinu je v současnosti pro řadu klientů sociálních služeb likvidační,“ protestovali odboráři v připomínkovém řízení. Podobně zkritizovali i zvýšení dalších cen. Českomoravská konfederace odborových svazů, podobně jako Václav Krása, trvá na tom, aby ke zdražení došlo až po zvýšení příspěvku.

Ministerstvo se v důvodové zprávě odvolává na to, že jde o maximální částky, které provozovatelé sociálních služeb nemusejí zvyšovat. Upozornilo, že se chystá navýšit i příspěvek na péči.

„Sociální dopady na převažující cílovou skupinu obyvatelstva (senioři) nebudou nikterak výrazné, a to jednak v souvislosti s valorizací starobních důchodů a také díky avizovanému navýšení příspěvku na péči,“ uvedlo miniterstvo. Žádný návrh týkající se zvýšení příspěvku ale zatím v legislativním procesu není. „Připravujeme valorizační mechanismus, který by měl zajistit zvýšení příspěvku,“ řekla Právu mluvčí ministerstva Eva Davidová.

Takový automatický mechanismus, který funguje třeba u důchodů, by mohl být v polovině příštího roku. „Potřební lidé tudíž budou mít půl roku méně peněz,“ poukázal Václav Krása.

Zvýšení příspěvku k 1. lednu, kdy by mělo dojít i ke zdražení sociálních služeb, ale v úvaze není. Ostatně, navrhovaný systém valorizací příspěvku se nelíbí ani ministerstvu financí. V připomínkovém řízení ho zkritizovalo s argumentem, že s navýšením nepočítá ani státní rozpočet pro příští rok.

  • Zdroj: Novinky.cz