• Zveřejněno: 13.01.2021
  • Autor: Miroslav Svoboda

V souvislosti s připravovanou státní vakcinační strategií žádají potravináři s výrobními závody v České republice o zařazení zaměstnanců těchto potravinářských provozů do strategie a zajištění včasného přístupu k očkování proti nemoci covid-19 pro tyto pracovníky. Ve své tiskové zprávě o tom dnes média informovala Potravinářská komora ČR.

Potravináři upozorňují, že ke stejnému kroku již přistoupilo nejenom sousední Německo, ale také například Francie. Obě tyto země zaměstnance potravinářského průmyslu upřednostnily hned po pracovnících ve zdravotnictví a rizikových skupinách.

„Po celou dobu probíhající pandemie pracovníci všech českých potravinářských výroben kontinuálně pracují za velmi obtížných podmínek. I díky jejich neúnavné práci se podařilo zajistit to, že se český spotřebitel dosud nesetkal s prázdnými regály a nemusel obávat, že nebude mít, co jíst,“ říká Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory ČR.

„Zařazení pracovníků v potravinářských provozech mezi jednu z prioritních skupin proto dává smysl a nechápeme, z jakého důvodu Ministerstvo zdravotnictví ČR tuto skupinu ve své strategii naprosto opomenulo. K očkování se podle aktuálních podkladů dostane pracovník potravinářské výroby až společně s ostatními, tedy například s lidmi z administrativy, kteří mají možnost pracovat z domova a svůj návrat do kanceláří odložit. Přitom v řadě místních továren se společně potkávají i tisícovky zaměstnanců,“ dodává Dana Večeřová s tím, že další jednání v této věci musejí být na pořadu dne, a to co nejdříve.

Přílohy:
  • Zdroj: Potravinářská komora ČR