Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 22.11.2022
V pondělí 21. listopadu se konalo zasedání Předsednictva asociace samostatných odborů, kterého se zúčastnil také prezidentský kandidát předseda ČMKOS Josef Středula. Na zasedání kromě aktuální situace byla projednána spolupráce obou odborových centrál v oblasti kolektivního vyjednávání, zákoníku práce, BOZP a odměňování zaměstnanců.