• Zveřejněno: 02.04.2015
  • Autor: Ing. Jaromír Šedivec

Minulý pátek proběhlo již 45. zasedání Rady vlády pro BOZP a znovu, tak jako skoro vždy, byla hlavním předmětem programu Úrazová pojišťovna zaměstnanců. Už v začátku překvapila ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová-Tominová všechny přítomné prohlášením, že projekt nové tripartitně řízené pojišťovny vládou neprojde, protože je příliš ambiciózní.

Prohlášení to bylo odvážné, protože je všeobecně známá podpora většiny členů Rady projektu samostatné, neziskové a tripartitně řízené Úrazové pojišťovny zaměstnanců. Sama ministryně, jako předsedkyně rady, má ale jiný názor a přiklání se k pojišťovně řízené státem, prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení.

Tuto variantu ale náš svaz nemůže podpořit, protože jenom tripartitně řízená pojišťovna má smysl a to z těchto důvodů:

1. Pojišťovna je určena pro zaměstnance

2. Peníze do systému platí zaměstnavatelé

3. A samozřejmě, protože za zdraví obyvatel a pracovní síly zodpovídá stát, je nutná jeho účast na řízení

My jako zástupci zaměstnanců nesmíme dovolit, aby přebytky z tohoto pojištění skončily někde neznámo kde ve státním rozpočtu, tak jako tomu bylo doposud, nebo aby dokonce skončily jako zisk u komerčních pojišťoven, tak jak tomu bylo také doposud. Veškeré přebytky musí být využity pro prevenci, léčení a rehabilitaci pracovních úrazů.

S tímto naším názorem se ztotožňuje naprostá většina členů rady, která je složena ze zástupců zaměstnavatelů, zaměstnanců i státních orgánů. Skoro všichni souhlasí s naším názorem a to hlavně proto, že jako odborníci  BOZP znají z praxe problémy bezpečnosti práce na pracovištích a znají problematiku odškodňování pracovních úrazů, která se v současné době soustředí pouze na špatné peněžní plnění a ne na komplexní rehabilitaci poškozených.  Přitom značná část peněžních prostředků z tohoto pojištění končila a doposud končí ve státním rozpočtu a v rozpočtu pojišťovna Kooperativa a Česká pojišťovna.

Všichni víme, že v současné době vrcholí skoro dvacetiletý boj odborů o tuto samostatnou, tripartitně řízenou úrazovou pojišťovnu zaměstnanců. Už se skoro zdálo, že tento boj bude pro zaměstnance vítězný, ale jak je vidět z prohlášení paní ministryně, vliv nějakých neznámých sil znovu působí a dokonce jsou slyšet hlasy, že přechod na současný, trochu upravený, komerční způsob by byl pro stát nejjednodušší a nejméně nákladný.   To je sice možná pravda, ale je to pro poškozené pracovním úrazem nejhorší varianta, která by se mohla zvolit.

Ing. Jaromír Šedivec

svazový inspektor BOZP, člen Rady vlády ČR pro BOZP

  • Zdroj: OSPZV-ASO CR