Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 27.11.2023

Jsme Členové odborové organizace v Krajské hygienické stanici Středočeského kraje a plně podporujeme dnešní Den protestů Českomoravské konfederace odborových svazů a našeho Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Důvodem jsou závažné problémy nejen ve zdravotnictví, ale i ve státní správě v gesci ministerstva zdravotnictví.

Kvůli nedostatku peněz a nedostatku zaměstnanců jsme dlouhodobě přetěžovaní, naše pracovní podmínky se zhoršuji a odměňováni neodpovídá náročnosti naší práce. Kvůli tomu mnozí z nás odcházejí a noví kolegové tuto práci za těchto podmínek dělat nechtějí a nebudou. Krize se tak dál prohlubuje.

Vláda svá asociální rozhodnutí zdůvodňuje rozpočtovou zodpovědností a nesouhlas s těmito rozhodnutími vydává za nezodpovědnost, která je na úkor příštích generací i na úkor rozkvětu našeho státu. Ale to není pravda!

Proti vládním rozhodnutím a proti situaci ve zdravotnictví vystupujeme právě proto, že jsme zodpovědní! Stále ještě pracujeme ve zdravotnictví, protože nás zde potřebuji občané i naši další kolegové všech profesí. Stále ještě zde pracujeme, často na úkor svého osobního života, své rodiny, mnohdy i svého zdraví.

Zlepšeni pracovních podmínek, včetně platů a benefitů, chceme proto, abychom mohli dál vykonávat svoji společnosti prospěšnou profesi, abychom ji mohli vykonávat tak, jak bychom měli a jak bychom chtěli, abychom mezi sebou mohli přivítat mladé kolegy, kteří posílili naše řady a potom nás vystřídají.

Jsme jeden tým zdravotníků všech oborů i nezdravotníků všech profesi. Bez lidi se nedá poskytovat zdravotní péče ani zajišťovat ochrana veřejného zdraví. To my jsme ti, kteří ji zajišťují!

Politici jsou zaměstnanci, které si občané vybrali ve volbách a od nichž chtějí, aby dobře a zodpovědně spravovali stát a veřejné služby, včetně zdravotnictví.

Dělají to? Ve zdravotnictví určitě NE,

- když po nedávných zkušenostech s covidovou pandemii neberou vážně význam ochrany veřejného zdraví a hygienické služby jako garanta této ochrany,

- když považuji za normální, že zaměstnanci hygienické služby jsou vnímáni jako úřednici, jejichž počet je žádoucí snižovat, když považují za normální, že Činnost hygienické služby není řádně finančně zajištěná,

- když chtějí dopustit další zhoršováni pracovních podmínek zaměstnanců zdravotnictví, včetně zaměstnanců hygienické služby a zdravotních ústavů, kde je přitom už dnes velice těžké na uvolněné místo sehnat odborníka s odpovídající kvalifikací,

- když nás omezením zaměstnaneckých benefitů připravili i o ty drobné výhody, které jsme jako zaměstnanci měli.

Proto jsme dnes tady, proto plně podporujeme požadavky Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR týkající se zdravotnictví požadavky Českomoravské konfederace odborových svazů týkající se vládního úsporného balíčku a dalších vládních rozhodnuti.

  1. listopadu 2023

Za ZO Ivana Vaňoučková

Přílohy:
  • Zdroj: ZO Krajská hygienická stanice Středočeského kraje