Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 09.02.2024

Asociace samostatných odborů na jednání svého předsednictva dne 9. února 2024 odsouhlasila jednoznačnou podporu protestní akci zemědělců, která se bude konat dne 19. února 2024, a vyhlašuje tyto požadavky:

> STOP změnám zákoníku práce : propouštění zaměstnanců bez udání důvodu

> STOP současné politice důchodů - předčasný odchod do důchodu pro náročné profese

> STOP neřešení přijetí evropské směrnice o minimální mzdě

> STOP drahým potravinám.

Současně se obracíme na všechny odborové svazy s žádosti, aby v rámci odborové solidarity vyzvaly své členy, aby se k této celorepublikové protestní akci aktivně připojili a vyjádřili tak podporu všem předloženým požadavkům.

V Praze dne 9. února 2024

Bohumír Dufek
předseda ASO

 

www.myzemedelci.cz

www.odbory.info

 

 
Přílohy: