Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 09.05.2024

ČMKOS se zásadním způsobem ohrazuje proti vyjádření zástupců vlády na adresu odborů na jednání tripartity dne 6. května 2024.

V posledním bodě jednání (Různé) jsme požádali premiéra Petra Fialu o omluvu za slova jeho stranického kolegy Pavla Drobila na kongresu ODS, který řekl, že „odbory nejsou partnerem, ale nepřítelem”. Tak, jak v minulosti členové vlády žádali po ČMKOS omluvu za některá slova na demonstraci dne 27. 11. 2023. Jsme nemile překvapeni, že premiér, místo omluvy, adresoval odborům ještě silnější slova. Je nepřijatelné, aby o zástupcích největší odborové centrály hovořil jako o „nesprávném sociálním partnerovi“. Současně se ohrazujeme proti výroku ministra Mariana Jurečky, že reakce odborů na slova premiéra byla dětinská a že delegace odborů neodešla z jednacího sálu celá. Není to pravda!

ČMKOS bude vždy posuzovat všechny kroky vlády. Činila tak v minulosti a bude tak činit i nadále, bez ohledu na to, o jakou vládu se jedná. Pokud někdo bude zpochybňovat naše právo na odlišný názor a na svolání demonstrace, včetně jejích témat, je to spíše návrat do minulosti než cesta do budoucnosti.

Sociální dialog by měl být nástrojem, který umožňuje vládě, zástupcům zaměstnavatelů a zástupcům zaměstnanců spolupracovat v otázkách společného zájmu. Jeho účelem je nalezení dohody mezi všemi stranami, která zohledňuje jejich zájmy. Je důležitým nástrojem v dosahování sociálního smíru a udržitelného rozvoje. V České republice se však v rámci tzv. sociálního dialogu většina věcí pouze oznamuje a nehledá se konsensus.

Rozumíme, že se nemusíme s každou vládnou shodnout. Rozumíme, že budeme mít často jiný názor, jelikož zastupujeme zaměstnance a jejich rodiny. I přes nastalou situaci jsme nadále připraveni vést sociální dialog. Požadujeme ale, aby se jednalo o skutečný, kvalitní sociální dialog. Na jednání Rady ČMKOS proto projednáme další postup.

Přílohy:
  • Zdroj: ČMKOS