Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 17.05.2018
  • Autor: Ing. Věra Řeháčková

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání Cedefop, které pomáhá koncipovat a provádět politiky EU zaměřené na odbornou přípravu, zahájilo on-line průzkum jako součást projektu Změna charakteru a role odborného vzdělávání a přípravy v Evropě. Cílem projektu je zlepšit naše chápání toho, jak se mění vzdělávání a odborná příprava v zemích Evropské unie (včetně Norska a Islandu) a současně poskytnout podporu Evropské komisi pro stanovování cílů pro evropskou spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy po roce 2020.

Průzkum pomůže středisku Cedefop testovat předběžná zjištění projektu a stanovit parametry pro další vývoj scénářů pro odborné vzdělávání a přípravu až do roku 2035. Dotazník je zaměřen na odborníky z různých institucí v oblasti odborného vzdělávání a odborné přípravy a související obory, jako je trh práce a sociální politika. Identity účastníků nebudou zveřejněny, ale pro účely analýzy budou použity informace týkající se typu organizace a členského státu.

Tento projekt podpoříte předáním dotazníku těm, kteří mají zájem o budoucnost odborného vzdělávání a odborné přípravy. Dotazník naleznete na tomto odkazu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ChangingVET2035.

Výsledky průzkumu budou prezentovány na Evropském týdnu odborných dovedností v listopadu 2018.

  • Zdroj: Evropská komise